[Đăng ngày: 27/02/2017]

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA PHÒNG DÂN TỘC
THÁNG 02 NĂM 2017


     Ngày 28/2/2017, Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp Trung tâm BDCT huyện tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương cho 39 người có uy tín năm 2017 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh.

Công tác chuẩn bị hội nghị

    Tại Hội nghị các Đại biểu là người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được nghe báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong năm vừa qua.
     Ngoài những thông tin về kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2016, các Đại biểu là người có uy tín cũng được phổ biến các chính sách, chủ trương pháp luật mới của Đảng và Nhà nước đặc biệt là các văn bản chính sách pháp luật: Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy Ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đ/c Đinh Thị Kính - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị
Báo cáo nội dung hôị nghị

     Bên cạnh đó các nội dung trong chương trình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 cũng được phổ biến đến các Đại biểu.
     Thông qua Hội nghị các Đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nắm bắt kịp thời về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện, một số chính sách của Đảng và Nhà nước mới ban hành và góp phần nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với gia đình, cộng đồng thôn, xã, địa phương và phát huy vai trò người uy tín của mình trong việc vận động nhân dân ở địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các chương trình, chính sách... đặc biệt là các chương trình, chính sách đối với nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian tới ./.

Trần Minh

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 71

Số lượt truy cập: 906547