[Đăng ngày: 17/01/2017]

     Khánh Vĩnh là huyện miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc, đời sống kinh tế vật chất còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao nên việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế của Đảng-Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần tăng tỉ lệ dân cư với các dịch vụ y tế, bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cần chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Nhận thức được tầm quan trọng công tác này, trong các năm qua, huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - khóa XVI về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế" theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - khóa X.
      Về công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng như Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Y tế và Phòng Lao động - Thương binh xã hội triển khai công tác tuyên truyền luật BHYT với nhiều hình thức phong phú đến cấp uỷ chính quyền, đoàn thể và toàn dân từ huyện đến cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tuyên truyền đến quần chúng nhân dân biết tầm quan trong của công tác bảo hiểm ý tế. Phòng LĐ TB&XH phối hợp với BHXH đã rà soát danh sách các đơn vị, tổ chức chưa tham gia BHYT và các loại bảo hiểm khác để cùng nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị, tổ chức tham gia tốt bảo hiểm các loại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát hành hàng ngàn tờ rơi và các ấn phẩm tuyên truyền khác về bảo hiểm y tế học sinh...Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo công tác phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động -Thương binh xã hội và các ngành liên quan lên phương án và xác định các cơ sở y tế đủ điều kiện, hướng dẫn thực hiện đăng ký khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT về các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế huyện. Đồng thời, ngành y tế củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị nguồn nhân lực của các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân toàn huyện.
      Tuy còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù là huyện vùng núi nghèo của tỉnh Khánh Hoà, người dân tộc thiểu số chiếm gần 80% tổng dân số toàn huyện, đời sống của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng trình độ dân trí thấp song dưới sự quan tâm của Tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, từ công tác lãnh đạo của Huyện uỷ, UBND đến công tác phối hợp hiệu quả giữa các cấp các ngành trên địa bàn huyện, huyện Khánh Vĩnh cũng đã phát hành thẻ BHYT đến tất cả các nhóm đối tượng theo quy định gồm BHYT cho người lao động, người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên... Theo báo cáo thực hiện công tác bảo hiểm y tế, toàn huyện Khánh Vĩnh có 35.500 người sử dụng thẻ BHYT chiếm tỷ lệ khoảng 96,12% so với số dân toàn huyện. Trong đó, số đối tượng có bảo hiểm y tế cao là: người nghèo 20.213 thẻ, cận nghèo 558 thẻ, dân tộc thiểu số 3.577 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 4.931 thẻ và các nhóm đối tượng lao động bắt buộc, người có công cách mạng, thân nhân là 6221 thẻ. Với 14 trạm y tế xã , thị trấn, 2 phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện đa khoa Trung tâm, hàng năm hệ thống ngành y tế của huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm có khoảng 70.000 người khám chữa bệnh theo BHYT. Đáng lưu ý là bệnh nhân khám-điều trị bằng thẻ BHYT đều được chăm sóc chu đáo, không phân biệt và được đảm bảo cơ số thuốc điều trị. Cơ quan BHXH phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giảm phiền hà, tiêu cực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân có thẻ BHYT. Có thể khẳng định rằng, mô hình khám điều trị bệnh bằng thẻ BHYT thể hiện tính ưu việt về an sinh xã hội của chế độ XHCN, tạo điều kiện cho người dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào các dân tộc miền núi tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại và điều này ở huyện Khánh Vĩnh là một minh chứng.


Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật BHXH,BHYT huyện Khánh Vĩnh năm 2016

      Qua thực tế thực hiện công tác BHYT ở huyện Khánh Vĩnh cho thấy tuy có điều kiện thuận lợi là được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi song vấn đề thiếu sót khó khăn hiện nay trong quá trình thực hiện thủ tục cấp và sử dụng BHYT là: tình trạng thống kê chưa hết đối tượng, thông kê trùng đối tượng, lập danh sách sai thông tin của đối tượng...đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lí, in và phát hành thẻ BHYT; vẫn còn một số đối tượng sử dụng lao động thiếu trách nhiệm đóng BHYT, chậm đóng kinh phí bảo hiểm; một số cơ sở y tế chất lượng khám chữa bệnh chưa cao, chưa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT... Để đảm bảo tỉ lệ đạt 100% dân cư có BHYT, huyện Khánh Vĩnh cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: kiện toàn lại mạng lưới cán bộ làm cộng tác viên dân số tại các xã, thị trấn; quan tâm chế độ đãi ngộ thỏa đáng để họ làm tốt công tác thống kê rà soát các đối tượng, lập danh sách BHYT ; tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; xây dựng hoàn thiện dần mạng lưới dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cấp các trang thiết bị, nguồn nhân lực của các trạm y tế xã, các phòng khám khu vực và bệnh viện đa khoa tuyến huyện để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân và người tham gia BHYT...


Bà con dân tộc thiểu số khám chữa bệnh tại cơ sở bằng thẻ BHYT


      Đẩy mạnh công tác BHYT trong thời kì mới là một nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người, từng gia đình và toàn xã hội, để "dân số ổn định, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc". Vì vậy, nhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách BHYT không chỉ là hoạt động của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà và toàn dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh góp phần hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Văn Ngọc Hường


 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 79

Số lượt truy cập: 906555