[Đăng ngày: 10/03/2017]

Huyện Khánh Vĩnh: Ủy ban Mặt trận tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.


     Ngay trong những năm đầu triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nhanh chóng trở thành phong trào của cả nước. Thực hiện đường lối của Đảng, trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Khánh Vĩnh nói riêng, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội. Đã huy động tổng lực các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, huyện Khánh Vĩnh rất chú trọng huy động các nguồn vốn khác, như từ ngân hàng, doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là huy động nội lực trong nhân dân, như góp công lao động, hiến đất, vật liệu, tiền, đóng góp tinh thần và động viên người thân thành đạt tham gia.Các đại biểu về dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận huyện


      Bên cạnh đó, huyện cũng đã quan tâm tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao kỹ năng tay nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm tới chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh nông thôn. Đồng thời, chú trọng phát động và tổ chức rộng khắp phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Căn cứ Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban Mặt trận TQVN từ huyện đến các xã, thị trấn lồng ghép các nội dung trong cuộc họp giao ban định kỳ, tập trung phổ biến, tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến toàn thể đảng viên, cán bộ mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo và tính tự quản tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả ở khu dân cư nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Khánh Vĩnh giàu đẹp, ngày càng phát triển. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân tham gia nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo ra một phong trào rộng khắp để mỗi người dân đều tham gia và hưởng thụ các thành quả đạt được. Đây là cuộc vận động vận động có nội dung thiết thực, mang tính toàn dân, toàn diện nên việc triển khai được tiến hành thường xuyên, nhằm hực hiện 5 nội dung cuộc vận động hướng theo các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên…nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia có hiệu quả cuộc vận động ở khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan truyền thông và thông qua sinh hoạt tổ dân phố, chi hội đoàn thể tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực để xây dựng cộng đồng dân cư lành mạnh.UBMT huyện tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn
Quỹ vì người nghèo của huyệnĐại diện UBMT xã báo cáo kết quả đạt được trong cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lễ trao tặng nhà tình thương của Ngân hàng Agribiank


     Tăng cường công tác tiếp tục củng cố Ban vận động Ngày vì người nghèo, tổ chức vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo và quản lý sử dụng quỹ hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp để tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới:Một buổi sinh hoạt về việc thu gom rác, bảo vệ môi trường tại khu dân cư


Mô hình trồng rau sạch của gia đình chị Vui tại xã Sông Cầu


Mô hình chăn nuôi bò của gia đình chị Hồng tại xã Sông Cầu.


     Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 hằng năm (Lễ hội có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy được sự phấn khởi, đoàn kết thân ái ở cộng đồng dân cư). Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì hiệp thương, phân công nhiệm vụ các tổ chức thành viên để tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò tự quản vừa tham gia, vừa được hưởng thụ kết quả đạt được để góp phần cải thiện đời sống nhân dân và hội đoàn viên một cách thiết thực. Kết quả đến cuối năm 2016, huyện Khánh Vĩnh có 01 xã đạt 13 tiêu chí (Sông Cầu); 01 xã đạt 09 tiếu chí (Khánh Nam); 04 xã đạt 08 tiêu chí (Khánh Bình; Cầu Bà, Khánh Thượng và Khánh Đông); 04 xã đạt 07 tiêu chí (Liên Sang, Khánh Trung, Khánh Thành và Khánh Hiệp); 03 xã đạt 6 tiêu chí (Giang Ly, Khánh Phú, Sơn Thái).
Có thể nói, quá trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng dịch vụ, ngành nghề. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng mức thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân, hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tựu đó đã dần góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện nhà.

Minh Hằng

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 10

Số lượt truy cập: 906484