[Đăng ngày 23/03/2017]

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

 Thứ hai (12/6/2017)
 
 
 
 Thứ ba (13/6/2017)
19h00 Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Họp các hộ dân thực hiện dự án trồng cỏ xã Khánh Hiệp

- Đ/c Lê Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Khánh Hiệp;

- Các hộ dân thực hiện dự án trồng cỏ xã Khánh Hiệp (do UBND xã Khánh Hiệp trực tiếp gửi Giấy mời). 

UBND xã Khánh Hiệp 72/GM-UBND
 
  Thứ tư (14/6/2017)
8h00  Đ/c Lê Văn Hoa - Đi khảo sát tình hình triển khai sản xuất trên đất đã được tách bóc.   

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Giang Ly, Sơn Thái.

75/GM-UBND
 14h00 Đ/c Nguyễn Văn Đồng

-Họp giải quyết mở đường tránh xã Khánh Thành để thuận lợi việc vận chuyển nông sản.

- Thường trực HĐND huyện;

- Đ/c Mấu Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Lê Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Lê Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm;

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Khánh Thành.

P.họp 1 73/GM-UBND
 Thứ năm (15/6/2017)
 8h00 Đ/c Nguyễn Văn Đồng

-Nghe báo cáo triển khai thực hiện sản xuất trên đất đã được tách bóc trong những năm qua.

- Thường trực HĐND huyện;

- Đ/c Mấu Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Lê Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Lê Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Sông Cầu, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Nam, Khánh Trung, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Liên Sang, Cầu Bà, Khánh Thượng, Sơn Thái, Giang Ly.

P.họp 1 74/GM-UBND
  Thứ sáu (16/6/2017)
           

1

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 47

Số lượt truy cập: 1486860

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: