[Đăng ngày 13/06/2019]
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thi hành và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/5/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013. Việc sơ kết được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế. Nội dung sơ kết bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc Hội về hướng dẫn thi hành một số điểm của Hiến pháp 2013; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp và việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp.

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 1486853

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: