[Đăng ngày 06/03/2019]
1. Văn phòng HĐND&UBND
     Mail: vp.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3730241
     Đc: Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Đình Phùng - Chánh văn phòng
       Số ĐT: 058.3790221                           Địa chỉ mail:  ldphung@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Minh Chính - Phó chánh văn phòng
       Số ĐT: 058.3790998 0915433189      Địa chỉ mail:  nmchinh@khanhhoa.gov.vn
   3. Nguyễn Thư Trung - Phó chánh văn phòng
      Số ĐT: 0258.3790119           DĐ: 0988249486      Địa chỉ mail: nttrung@khanhhoa.gov.vn

2. Phòng Văn hóa và Thông tin
     Mail: pvhtt.kv@khanhhoa.ov.vn
     Số ĐT: 058.3790245
     Đc: Số 71 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Văn Cường - Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790235           DĐ: 0914017233    Địa chỉ mail:  lvcuong@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Dân tộc
      Mail: pdt.kv@khanhhoa.gov.vn
      Số ĐT: 058.3790030
     Đc: Số 71 đường 2 tháng 8,Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Trần Minh Thuận - Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790020       DĐ: 0983615346         Địa chỉ mail: tmthuan@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Tư pháp
     Mail: ptp.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790212
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Phan Viết Hậu - Trưởng phòng
       Số ĐT:  058.3790212          DĐ: 0913424196     Địa chỉ mail: pvhau@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Minh Tùng - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790119         DĐ: 0988392792      Địa chỉ mail: nmtung@ khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Nội vụ
     Mail: pnv.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790160
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng
         Số ĐT: 058.3790360       DĐ: 0914462431      Địa chỉ mail: ltkhoa@khanhhoa.gov.vn
    2. Nguyễn Như Thống - Phó trưởng phòng
         Số ĐT: 058.3790025      DĐ: 0888168222       Địa chỉ mail: nnthong@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Y tế
     Mail: pyt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790258
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Hùng Hoàng - Trưởng phòng
        Số ĐT: 058.3790974      D: 0982900642       Địa chỉ mail:  nhhoang@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Lao động – TB&XH
     Mail: pldtbvh.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3190243
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Thu - Trưởng phòng
         Số ĐT: 058.3508092           DĐ: 0914053575          Địa chỉ mail: nthu@khanhhoa.gov.vn

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

     Mail: pgddt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790.553
     Đc: 117 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

    1. Bùi Hữu Hóa - Trưởng phòng
        Số ĐT: 0583790230       DĐ: 0983727638        Địa chỉ mail: bhhoa.kv@khanhhoa.edu.vn

    2. Trần Văn Trung - Phó Trưởng phòng
         SỐ ĐT: 0583790536     DĐ: 0975433256          Địa chỉ mail: tvtrung.kv@khanhhoa.edu.vn

9. Phòng Nông nghiệp & PTNT
     Mail: pnnptnt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Spps ĐT: 058.3790.882
     Đc: Số 8 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng
         Số ĐT: 058.3790444      DĐ: 0914036413     Địa chỉ mail: nvthuan.kv@khanhhoa.gov.vn
     2. Lương Nguyễn Nhật Trường - Phó Trưởng phòng
        Số ĐT: 058.3790090      DĐ: 0989266818      Địa chỉ mail: lnntruong@khanhhoa.gov.vn

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường
     Mail: ptnmt.kv@khanhhoa.gov.vn.
     Số ĐT: 058.3790019
     Đc: Số 01 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790426       DĐ: 0914410269         Địa chỉ mail: lvhoang@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Hoàng Linh - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790328       DĐ:  0982297151        Địa chỉ mail: nhlinh@khanhhoa.gov.vn

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
     Mail: pktht.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790211
     Đc: Số 03 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Trần Văn Thân - Trưởng phòng
       Số DĐ: 0918337009                            Địa chỉ mail: tvthan.kv@khanhhoa.gov.vn
   2. Võ Văn Thi - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790555              DĐ: 0987975027         Địa chỉ mail: vvthi@khanhhoa.gov.vn
   3. Phạm Đức Dũng Phó - Trưởng phòng
      Số DĐ: 0983818439                          Địa chỉ mail: pddung.kv@khanhhoa.gov.vn

12. Phòng Tài chính – Kế hoạch
     Mail: ptckh.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 058.3790213
     Đc: Số 52 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Huỳnh Nhàn - Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790290       DĐ: 0914071339         Địa chỉ mail: hnhan@khanhhoa.gov.vn
   2. Trần Thị Kim Duyên - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 058.3790358        Đ: 0979700501       Địa chỉ mail: ttkduyen@khanhhoa.gov.vn

13. Thanh tra huyện
     Số ĐT: 058.3790266 - Mail: tt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1 Nguyễn Công Nam - Chánh Thanh tra
      Số ĐT:  058.3790849         DĐ: 0983948012        Địa chỉ mail: ncnam@khanhhoa.gov.vn
   2. Trần Văn Lâu - Phó Trưởng phòng
      Số ĐT: 058.3790566          DĐ:  0906407770      Địa chỉ mail: tvlau@khanhhoa.gov.vn
1

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 1445303

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: