[Đăng ngày: 22/08/2016]

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN


1. Thị trấn Khánh Vĩnh
    
Ông: Phan Văn Phương
Chức vụ: Chủ tịch 
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3790.655
Di động: 0945.505.607
        Email: pvphuong@khanhhoa.gov.vn

Ông: Huỳnh Quốc Việt
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3790.851
Di động: 0987.440.529

2. Xã Giang Ly
Bà: Cà Lang
Chức vụ: Q. Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 
Di động:

Ông: Pi Năng Hà Duy
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3793.508
Di động: 01679.148.449

3. Xã Sơn Thái
Bà: Cà Tam
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3793.612
Di động: 0165.2712.918

Ông: Phạm Ngọc Hữu
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
Di động: 0972.110.030

4. Xã Sông Cầu

Ông: Nguyễn Ngọc Hoa
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3508.092
Di động: 0914143872

Ông: Lê Ngọc Thảo
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 
Di động: 0977.463.538

5. Xã Khánh Đông
Ông: Nguyễn Thanh Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.6532.108
Di động: 0988.778.174

Ông: Phạm Công Hoàng
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 
Di động: 01632.680.392

6. Xã Khánh Bình
Ông: Phan Đình Tuyến
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3797.001
Di động: 0989.838.060

         Ông: Đinh Văn Được
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 058.3797.003
Di động: 0982.797.305

7. Xã Khánh Nam
Ông: Trần Minh
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3790.939
Di động: 0983.134.676

Ông: Đặng Thành Nhân
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3790.005
Di động: 0976.927.880

8. Xã Khánh Trung
Ông: Cao Bơ
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3790.949
Di động: 01669.272.657

: Võ Thị Minh Tài
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.6295.002
Di động: 0986.785.109


9. Xã Khánh Hiệp
Ông: Nguyễn Hùng Cường
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3796.007
Di động: 0905.098.091

Ông: Võ Văn Thế
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3508.052
Di động: 0984.219.556

10.Xã Khánh Thượng
Ông: Pi Năng Thảo
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 02583.793.522
Di động: 0976.788.461

Ông: Pi Năng Cội
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
Di động: 01699152080

11.Xã Khánh Thành
Bà: Cao Thị Thêm
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3702.000
Di động: 0972.088.404

Ông: Đặng Đức Thọ
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 02583.792.709
Di động: 0972.088.404

12. Xã Cầu Bà
Ông: Lê Kim Sung
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 02583.3606.797
Di động: 0918.220.296

: Xà Liên
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
Di động: 01683.782.412

13. Xã Khánh Phú
Ông: Cao Văn Toàn
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 02583.3792.306
Di động: 0986.058.414

Bà: Trương Thị Kim Thoa
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
Di động:


14. Xã Liên Sang
Ông: Cao Mui
Chức vụ: Chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại: 0258.3793.509
Di động: 0989.906.243

Ông: Ngô Đình Thái
Chức vụ: Phó chủ tịch
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
Di động: 0978.664.034

 
Các tin khác

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 906497