[Đăng ngày: 21/08/2016]

1. Văn phòng HĐND&UBND
     Mail: vp.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3730241
     Đc: Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Đình Phùng - Chánh văn phòng
       Số ĐT: 0258.3790221                           Địa chỉ mail:  ldphung@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Minh Chính - Phó chánh văn phòng
       Số ĐT: 0258.3790998        DĐ:0915433189      Địa chỉ mail:  nmchinh@khanhhoa.gov.vn
   3. Nguyễn Thư Trung - Phó chánh văn phòng
      Số ĐT: 0258.3790557           DĐ: 0988249486       Địa chỉ mail: nttrung@khanhhoa.gov.vn

2. Phòng Văn hóa và Thông tin
     Mail: pvhtt.kv@khanhhoa.ov.vn
     Số ĐT: 0258.3790245
     Đc: Số 71 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Văn Cường - Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790235           DĐ: 0914017233    Địa chỉ mail:  lvcuong@khanhhoa.gov.vn
   2 Phạm Ngọc Cường - Phó Trưởng phòng
      Số ĐT: 0258.3790554           DĐ: 0914732748     Địa chỉ maol: pncuong@khanhhoa.gov.vn


3. Phòng Dân tộc
      Mail: pdt.kv@khanhhoa.gov.vn
      Số ĐT: 0258.3790030
     Đc: Số 71 đường 2 tháng 8,Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Trần Minh Thuận - Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790020       DĐ: 0983615346         Địa chỉ mail: tmthuan@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Tư pháp
     Mail: ptp.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790212
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Phan Viết Hậu - Trưởng phòng
       Số ĐT:  0258.3790212          DĐ: 0913424196     Địa chỉ mail: pvhau@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Minh Tùng - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790119         DĐ: 0988392792      Địa chỉ mail: nmtung@ khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Nội vụ
     Mail: pnv.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790160
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng
         Số ĐT: 0258.3790360       DĐ: 0914462431      Địa chỉ mail: ltkhoa@khanhhoa.gov.vn
    2. Nguyễn Như Thống - Phó trưởng phòng
         Số ĐT: 0258.3790025      DĐ: 0888168222       Địa chỉ mail: nnthong@khanhhoa.gov.vn

    3. Phạm Quốc Hưng - Phó trưởng phòng

         Số ĐT: 0258.3790160    DĐ: 0935322258        Địa chỉ mail: pqhung@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Y tế
     Mail: pyt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790258
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Hùng Hoàng - Trưởng phòng
        Số ĐT: 0258.3790974      D: 0982900642       Địa chỉ mail:  nhhoang@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Lao động – TB&XH
     Mail: pldtbvh.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3190243
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Thu - Trưởng phòng
         Số ĐT: 0258.3508092           DĐ: 0914053575          Địa chỉ mail: nthu@khanhhoa.gov.vn

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

     Mail: pgddt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790.553
     Đc: 117 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

    1. Bùi Hữu Hóa - Trưởng phòng
        Số ĐT: 02583790230       DĐ: 0983727638        Địa chỉ mail: bhhoa.kv@khanhhoa.edu.vn

    2. Trần Văn Trung - Phó Trưởng phòng
         SỐ ĐT: 02583790536     DĐ: 0975433256          Địa chỉ mail: tvtrung.kv@khanhhoa.edu.vn

9. Phòng Nông nghiệp & PTNT
     Mail: pnnptnt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Spps ĐT: 0258.3790.882
     Đc: Số 8 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh

     1. Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng
         Số ĐT: 0258.3790444      DĐ: 0914036413     Địa chỉ mail: nvthuan.kv@khanhhoa.gov.vn
     2. Lương Nguyễn Nhật Trường - Phó Trưởng phòng
        Số ĐT: 0258.3790090      DĐ: 0989266818      Địa chỉ mail: lnntruong@khanhhoa.gov.vn

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường
     Mail: ptnmt.kv@khanhhoa.gov.vn.
     Số ĐT: 0258.3790019
     Đc: Số 01 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790426       DĐ: 0914410269         Địa chỉ mail: lvhoang@khanhhoa.gov.vn
   2. Nguyễn Hoàng Linh - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790328       DĐ:  0982297151        Địa chỉ mail: nhlinh@khanhhoa.gov.vn

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
     Mail: pktht.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790211
     Đc: Số 03 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Trần Văn Thân - Trưởng phòng
       Số DĐ: 0918337009                            Địa chỉ mail: tvthan.kv@khanhhoa.gov.vn
   2. Võ Văn Thi - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790555              DĐ: 0987975027         Địa chỉ mail: vvthi@khanhhoa.gov.vn
   3. Phạm Đức Dũng Phó - Trưởng phòng
      Số DĐ: 0983818439                          Địa chỉ mail: pddung.kv@khanhhoa.gov.vn

12. Phòng Tài chính – Kế hoạch
     Mail: ptckh.kv@khanhhoa.gov.vn
     Số ĐT: 0258.3790213
     Đc: Số 52 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh

   1. Huỳnh Nhàn - Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790290       DĐ: 0914071339         Địa chỉ mail: hnhan@khanhhoa.gov.vn
   2. Trần Thị Kim Duyên - Phó Trưởng phòng
       Số ĐT: 0258.3790358        Đ: 0979700501       Địa chỉ mail: ttkduyen@khanhhoa.gov.vn

13. Thanh tra huyện
     Mail: tt.kv@khanhhoa.gov.vn
     Đc: Khu liên cơ UBND huyện - Số 11 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh

   1 Nguyễn Công Nam - Chánh Thanh tra
      Số ĐT:  0258.3790849         DĐ: 0983948012        Địa chỉ mail: ncnam@khanhhoa.gov.vn
   2. Trần Văn Lâu - Phó Chánh Thanh tra
      Số ĐT: 0258.3790266          DĐ:  0906407770      Địa chỉ mail: tvlau@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác

 

Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,

Độ ẩm:
Sức gió:
Video Clip
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.

Đang online: 47

Số lượt truy cập: 906523