LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 29/05/2017
08:00* Giao ban lãnh đạo UBND huyện.
P.họp 1
08:00

* Đ/c Cường tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật tại các xã (8h00: Khánh Trung; 14h00: Khánh Nam).

 

(Xe A.Diệu)
09:00

* Đ/c Trí tham gia Đoàn giám sát HĐND huyện đi giám sát việc triển khai thực hiện Đề án xác định cơ cấu cây trồng chủ lực giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến 2020.

 

Phòng NN&PTNT
14:00* Họp thành viên UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4.
P.họp trực tuyến
Thứ ba 30/05/2017
07:30* Lãnh đạo huyện họp tổ chức quán triệt, triển khai ý định, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh năm 2017.
Diên Khánh (Xe A.Diệu+A.Học)
11:00

* Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện dự sơ kết 6 tháng của Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện.

 

Thứ tư 31/05/2017
07:30* Đ/c Dũng dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần 1 năm 2017.
Nha Trang (Xe A.Học)
08:00* Đ/c Đồng đi công tác cơ sở.
08:00

* Đ/c Cường tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật các xã (8h00: Sông Cầu; 14h00: Phòng Tư pháp).

 

(Xe HU)
08:00* Đ/c Trí tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện làm việc với Phòng Dân tộc về đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ năm 2016 thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và Miền núi.
Phòng Dân tộc (Xe UBMT)
18:30* Đ/c Trí, Phi dự lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em huyện.
Phòng LĐ-TB&XHKhu văn hóa
Thứ năm 01/06/2017
08:00* Đ/c Dũng họp giải quyết vướng mắc về hộ dân thi công công trình lấn chiếm đất rừng khu thuộc Công viên Du lịch Yang Bay quản lý.
Phòng TN-MTP.họp 1
08:00

* Đ/c Đồng, Trí, Phi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ chính trị 2017 và triển khai các chương trình KT-XH tại địa phương. 

 

Lịch HUNha Trang (Xe A.Học)
Thứ sáu 02/06/2017
08:00* Đ/c Cường tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật các xã (8h00: Liên Sang; 14h00: Giang Ly).
(Xe A.Diệu)
08:00

* Đ/c Đồng hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

Lịch HUP.họp HU
08:30* Đ/c Đồng, Trí, Phi họp BTV Huyện ủy.
Lịch HUP.họp HU
14:00* Đ/c Đồng, Dũng họp Hội đồng thẩm định dự án đầu tư công huyện.
Phòng TC-KHP.họp 1
GHI CHÚ: