LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 15/10/2018
08:00* Đ/c Đồng hội ý Thường trực Huyện ủyP. họp HULịch HU
14:00

* Đ/c Đồng, Trí, Phi nghe báo cáo các nội dung sau:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư thị trấn Khánh Vĩnh.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo việc xây dựng kế hoạch đấu thầu dịch vụ công ích năm 2019.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo về danh mục các dự án, đề xuất nguồn vốn theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 2591/UBND-KT ngày 02/10/2018.

P. họp 1
Thứ ba 16/10/2018
08:00

* Đ/c Đồng họp giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến kinh phí, cung cấp thông tin đất đai, thẩm định mảnh trích đo địa chính đối với các công trình đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh

P. họp 1P. TN&MT
08:00

* Đ/c Phi dự Đại hội Hội truyền thống kháng chiến cứu nước

HT. UBMT Huyện KV
14:00* Đ/c Đồng làm việc với xã Khánh Thành về triển khai thực hiện Quyết định 1609/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa(trước đây là QĐ 661).Xã Khánh Thành (xe a Diệu)P. NN&PTNT
Thứ tư 17/10/2018
08:00

* Lãnh đạo huyện dự  Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe báo cáo kết quả Hội nghị TW8 và thông tin thời sự quý III/2018.

HT.Huyện ủyLịch HU
14:00* Đ/c Cường, Đồng họp nghe báo cáo việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Khánh Hiệp  P. họp 1P. TN&MT, UBND xã K. Hiệp
Thứ năm 18/10/2018
08:00

* Đ/c Đồng tiếp công dân

08:00*Đ/c Đồng tham dự nghe báo cáo về việc ban hành quy chế phối hợp trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Nha trang (xe a. Học)lịch tỉnh
14:00*Đ/c Đồng tham dự nghe công khai kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.Nha trang (xe a. Học)Lịch Tỉnh
14:00*Đ/c Phí tham dự nghe Sở tư pháp báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ.Nha trang (xe a. Diệu)Lịch tỉnh
Thứ sáu 19/10/2018
08:00*Đ/c Phi dự sơ kết thực hiện Đè án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (1237) va Đề án xãc định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (150)HT. BCH Quân sự huyện KVBCH Quân sự huyện KV
08:00*Đ/c Đồng kiểm tra thực tế hiện trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Khánh Vĩnh.HT. UBND huyệnSở Nông Nghiệp và PTNT
GHI CHÚ: