LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 18/09/2017
08:00* Đ/c Hoa làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018.
(Xe A.Tiến)
13:00* Đ/c Dũng dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh (từ ngày 18-19/9/2017).
Nha Trang (Xe A.Học)
Thứ ba 19/09/2017
08:00* Đ/c Hoa tiếp công dân (ông Mè Ngọc Đấu).
P.họp 2
Thứ tư 20/09/2017
06:30* Lãnh đạo huyện tham gia Diễn tập “PT-17” huyện.
Thứ năm 21/09/2017
06:30* Lãnh đạo huyện tham gia Diễn tập “PT-17” huyện.
Thứ sáu 22/09/2017
08:00* Lãnh đạo UBND huyện đi công tác cơ sở.
GHI CHÚ: