Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Sở Tư pháp: Tổ chức phổ biến các quy định về công tác bồi thường nhà nước
     A+ A A-   
  25/11/2019 15:39        

Sở Tư pháp: Tổ chức phổ biến các quy định về công tác bồi thường nhà nước

Chiều 25/10, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10-2019 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở với nội dung tìm hiểu các quy định về hồ sơ, thủ tục tiếp nhận hồ sơ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi sinh hoạt.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã giới thiệu các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cụ thể gồm các vấn đề như ai được xem là người thi hành công vụ, hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là những hành vi nào? các loại giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu bồi thường; những vấn đề cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường; ai là người có quyền yêu cầu bồi thường; trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp công tác bồi thường nhà nước, xác định cơ quan giải quyết bồi thường và các nhiệm khác theo quy định tại Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 …
Thông qua buổi sinh hoạt, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở được trang bị nhiều kiến thức về công tác bồi thường nhà nước, đặc biệt là những vấn đề thuộc về trách nhiệm giải quyết của Sở theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nói chung, nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước nói riêng.

Nguồn từ: http://phapluatkhanhhoa.vn

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 128452
Số người trực tuyến
   Hiện có: 166   Khách