Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018) trên địa bàn huyện
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thi hÀnh luật Phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018) trên địa bÀn huyện Xem tại đây:516.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Hội người mù huyện Khánh Vĩnh, nhiệm Kỳ II (2018-2023)
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Hội người mù huyện Khánh Vĩnh, nhiệm Kỳ II (2018-2023) Xem tại đây:513.signed.pdf
về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác sơ kết phong trÀo thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Xem tại đây:445.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) vÀ nông nghiệp, nông dân, nông thôn Xem tại đây:326.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "người cao tuổi sản xuất-kinh doanh giỏi" giai đoạn 2012-2017
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong phong trÀo thi đua "người cao tuổi sản xuất-kinh doanh giỏi" giai đoạn 2012-2017 Xem tại đây:325.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong phong trÀo thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm ngÀy Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Xem tại đây:286a.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2018
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác hiến máu vÀ vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 Xem tại đây:283.signed (1).pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013-2018
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác hội vÀ phong trÀo nông dân, nhiệm kỳ 2013-2018 Xem tại đây:183.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017 Xem tại đây:140.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ năm 2018
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ năm 2018 Xem tại đây:139.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 Xem tại đây:69.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tổng kết phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, năm học 2017-2018
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác tổng kết phong trÀo thi đua của ngÀnh Giáo dục vÀ ĐÀo tạo huyện, năm học 2017-2018 Xem tại đây:443.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng vÀ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 Xem tại đây:124.signed.pdf
Về việc khen thưởng danh hiệu "thôn văn hóa" 03 năm liền (2015-2017)
Về việc khen thưởng danh hiệu "thôn văn hóa" 03 năm liền (2015-2017) Xem tại đây:50.signed.pdf
Về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017
Về việc khen thưởng tổng kết phong trÀo thi đua năm 2017 Xem tại đây:49.signed.pdf
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
iso 9001:2008Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 124152
Số người trực tuyến
   Hiện có: 48   Khách