Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Danh sách tin

văn bản mới
 • Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu Chất lượng năm 2019
 • Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019
 • Kết luận kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
 • Kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
 • Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục
 • Liên kết banner

  Lượt Truy Cập
  Số lượt truy cập: 129839
  Số người trực tuyến
     Hiện có: 105   Khách