Huyện Khánh Vĩnh: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đến thăm và tặng quà tại xã Khánh Phú.
Sáng ngÀy 18/10/2019, ĐoÀn công tác các đơn vị đỡ đầu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Văn Hòa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm vÀ tặng quÀ cho các hộ nghè;o vÀ trường học tại xã Khánh Phú. Đại diện lãnh đạo địa phương có đồng chí Cao Văn ToÀn – Phó Bí thư Đảng uỷ xã – Chủ tịch UBND xã Khánh Phú, đại diện HĐND,UBMTTQVN xã vÀ các Hội- ĐoÀn thể, các trường học, các hộ gia đình nghè;o có hoÀn cảnh khó khăn trên địa bÀn xã.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh tổ chức giải ngân vốn vay tại xã Giang Ly.
Thực hiện cho vay nhu cầu “Nước sạch vÀ vệ sinh môi trường, sáng ngÀy 16/10/2019, Phòng giao dịch Ngân hÀng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp Chính quyền xã Giang Ly tổ chức giải ngân vốn vay “Nước sạch vÀ vệ sinh môi trường” cho các hộ đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn.
Huyện Khánh Vĩnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban chỉ đạo ngân hàng bò tỉnh Khánh Hòa và Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức trao tặng bò tại xã Khánh Đông
Chiều ngÀy 13/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban chỉ đạo Ngân hÀng bò tỉnh Khánh Hòa vÀ Hội Chữthập đỏ huyện Khánh Vĩnh tổ chức trao tặng 05 con bò cho 05 hộ gia đình nghè;o, có hoÀn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khánh Đông. Đến dự có ông Phan Đình Huân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa; đại diện Ban chỉ đạo ngân hÀng bò tỉnh Khánh Hòa; bÀ Lê Thị Mỹ Linh – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; ông Nguyễn Công HoÀng Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Đông; ông Nguyễn Xuân Long – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Khánh Đông vÀ 05 hộ gia đình nghè;o có hoÀn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bÀn xã.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh: Tập trung công tác giải ngân và kiểm tra, giám sát công tác cho vay, sử dụng vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.
Quý I năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội(NHCSXH) huyện Khánh Vĩnh đã giải ngân cho 597 hộ vay vốn với doanh số cho vay 11.423 triệu đồng.
Xã Khánh Hiệp: Đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đến thăm và tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã
Sáng ngày 28/8/2019, Đoàn công tác các đơn vị đỡ đầu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Lê Văn Hòa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo xã Khánh Hiệp.
Xã Liên Sang: Chi cục Quản lý văn thư lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa lên thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo
Sáng ngày 23/8/2019, Chi cục Quản lý văn thư lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã Liên Sang.
Xã Liên Sang: Chi cục Quản lý văn thư lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa lên thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo
Sáng ngÀy 23/8/2019, Chi cục Quản lý văn thư lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm vÀ tặng quÀ cho các hộ gia đình nghè;o tại xã Liên Sang. Đại diện lãnh đạo địa phương có ông Ngô Đình Thái – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Đinh Riêng – Chủ tịch UBMTTQVN xã vÀ các hộ nghè;o trên địa bÀn xã.
Xã Khánh Hiệp: Đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đến thăm và tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã
Sáng ngÀy 28/8/2019, ĐoÀn công tác các đơn vị đỡ đầu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Lê Văn Hòa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm vÀ tặng quÀ cho các hộ nghè;o xã Khánh Hiệp. Đại diện lãnh đạo địa phương có đồng chí Cao Xu Lanh – Bí thư Đảng uỷ xã; đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch UBND xã, đại diện HĐND,UBMT vÀ các Hội- ĐoÀn thể, các hộ gia đình nghè;o có hoÀn cảnh khó khăn.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh: Tập trung công tác giải ngân và kiểm tra, giám sát công tác cho vay, sử dụng vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.
Quý I năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hÀng Chính sách xã hội(NHCSXH) huyện Khánh Vĩnh đã giải ngân cho 597 hộ vay vốn với doanh số cho vay 11.423 triệu đồng. Tổng doanh số thu nợ trong quý I đạt 9.344 triệu đồng. Trong đó: Thu nợ trong tháng 1 lÀ 2.493 triệu đồng, tháng 2 lÀ 1.722 triệu, tháng 3 thu nợ được 5.128 triệu đồng.
Huyện Khánh Vĩnh duy trì và phát triển sản xuất trái cây đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VIETGAP
Định hướng người dân thực hÀnh nông nghiệp tốt (VietGAP) lÀ một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Đề án xác định cơ cấu cây trồng chủ lực huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020. Trong năm 2016, được sự quan tâm Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản vÀ thủy sản Khánh Hòa đã hỗ trợ cho 23 hộ với 47,2ha trái cây (Bưởi da xanh, Sầu riêng, XoÀi) sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP vÀ được Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 cấp Giấy chứng nhận VietGAP.
NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH
Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bÀo dân tộc thiểu số vÀ miền núi; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, góp phần giảm nghè;o bền vững theo mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS vÀ miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Nghị Quyết 06/2016/NQ-HĐND ngÀy 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toÀn tỉnh, năm 2018 Ngân hÀng Chính sách xã hội đã triển khai tích cực công tác cho vay hộ nghè;o, cận nghè;o lÀ hộ Dân tộc thiểu số được hỗ trợ lãi suất.
Ngân hàng Chính sách xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách huyện Khánh Vĩnh.
Năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hÀng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh HòavÀ huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện hoÀn thÀnh kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ của các thÀnh viên Hội đồng quản trị NHCSXH lÀ kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cho vay Hộ nghè;o vÀ các đối tượng chính sách khác trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh nhằm đánh Kết quả quản lý Nguồn vốnTín dụng chính sách trên địa bÀn cấp xã.
Tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
NgÀy 23/10/2018, Phòng Nông nghiệp vÀ PTNT huyện đã phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản vÀ thủy sản Khánh Hòa tổ chức 02 lớp Tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hÀnh sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP cho 70 học viên tham dự (đối tượng học viên tham dự: ThÀnh viên Tổ hợp tác sản xuất trái cây an toÀn Khánh Vĩnh vÀ các hộ dân sản xuất trái cây trên địa bÀn huyện).
Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đã đến thăm một số mô hình trồng cây ăn trái ở xã Khánh Thành.
NgÀy 16/10, đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đã đến thăm một số mô hình trồng cây ăn trái ở xã Khánh ThÀnh. Cùng đi có lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc huyện; lãnh đạo UBND xã Khánh ThÀnh.
Bảo vệ rừng-một nhiệm vụ quan trọng ở khánh vĩnh.
Khánh Vĩnh lÀ huyện miền núi với diện tích tự nhiên 1165km2, trong đó tỷ lệ rừng vÀ đất rừng chíêm 3/4 diện tích. Với vị trí địa lý đặc thù nên Khánh Vĩnh lÀ nơi phát nguồn của các con sông như sông Chò, sông Trang, sông Giang, sông Khế, sông Cầu hợp lưu thÀnh sông Cái -Nha Trang. Mặt khác, lÀ địa bÀn có diện tích rừng lớn nên rừng Khánh Vĩnh có giá trị kinh tế, giá trị sinh thái quan trọng như điều chế lượng nước, duy trì khí hậu, bảo vệ các loại động thực vật của rừng nhiệt đới, lÀ lá phổi xanh của Tỉnh Khánh HoÀ. Chính từ giá trị đó nên việc bảo vệ rừng, nhất lÀ những diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đầu nguồn có ý nghĩa quan trọng vÀ lÀ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Khánh Vĩnh.
Hộ nghèo và hộ Cận nghèo thuộc đồng bào Dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh được vay vốn Hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Theo Quyết định 3347/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, các đối tượng được hỗ trợ lãi suất lÀ hộ nghè;o, hộ cận nghè;o được vay vốn tối thiểu 20 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa lÀ 5 năm, trong đó hộ nghè;o được hỗ trợ 100% lãi suất, hộ cận nghè;o hỗ trợ 75% lãi suất.
Đổi thay ở Khánh Vĩnh qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Nông nghiệp, nông dân vÀ nông thôn lÀ những vấn đề lớn, được huyện Khánh Vĩnh xác định lÀ tiền đề tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sau 10 năm, từ khi Nghị quyết về tam nông được ban hÀnh vÀ đi vÀo thực tiễn, đến nay nông nghiệp, nông dân vÀ nông thôn ở Khánh Vĩnh đã có sự chuyển mình, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn có sự thay đổi căn bản, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông nghiệp có sự phát triển vÀ chuyển dịch đúng hướng…
Huyện miền núi Khánh Vĩnh cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống cháy rừng mùa khô
Trong các năm gần đây, do thời tiết thuận lợi vÀ triển khai đồng bộ công tác phòng chống cháy rừng nên rất ít vụ việc cháy rừng xảy ra trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh. Ở các năm trước năm 2015, trung bình mỗi năm trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh xảy ra từ 1 đến 2 vụ cháy rừng, thiệt hại không lớn. Các vụ cháy rừng đều xảy ra trong thời gian cao điểm mùa nắng.
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của BCH TW - Khóa X về vấn đề Nông nghiệp Nông dân và Nông thôn ở Khánh Vĩnh
Nông nghiệp, nông dân vÀ nông thôn lÀ vấn đề lớn của huyện Khánh Vĩnh bởi vì hiện nay nông -lâm nghiệp vẫn lÀ ngÀnh kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế của huyện vÀ có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khách quan song dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ bảy, vấn đề nông nghiệp, nông dân vÀ nông thôn ở huyện Khánh Vĩnh được chú trọng hơn, khẳng định được nhiều kết quả qua quá trình thực hiện Nghị quyết.
HỘ ÔNG LÊ HANH – XÃ KHÁNH HIỆP THU NHẬP ỔN ĐỊNH NHỜ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VACR
Sau khi đến tuổi nghỉ hưu, ông Lê Hanh ở thôn Hòn Lay - xã Khánh Hiệp – huyện Khánh Vĩnh đã quyết tâm giÀnh thời gian nhÀn rỗi để phát triển kinh tế theo hướng VACR phù hợp với điều kiện địa hình vÀ thổ nhưỡng tại vùng đất ông đang sinh sống.
Nông dân huyện Khánh Vĩnh thu hoạch mía không có lãi
Niên vụ 2017-2018, huyện Khánh Vĩnh có 1585 ha mía đã vÀ đang vÀo vụ thu hoạch. Những ngÀy qua nông dân huyện Khánh Vĩnh đang gặp nhiều khó khăn vì mía thu hoạch không có lãi.
Khánh Vĩnh: Nông dân phát triển ao cá nước ngọt 183.701 m2
Huyện Khánh Vĩnh có một số địa phương có điều kiện gần sông, suối, khe để đÀo ao nuôi cá nước ngọt cải thiện đời sống. Nhằm khuyến khích các hộ đồng bÀo dân tộc thiểu số phát triển mô hình ao cá nước ngọt, những năm qua, nông dân có ao cá đã được cấp phát cá giống để gây dựng mô hình ao cá nước ngọt...
Tình hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2018 ở huyện Khánh Vĩnh
Sau cơn bão số 12, chính quyền các địa phương đã vận động nông dân tích cực lÀm đất, tập trung sản xuất các loại cây lương thực ngắn ngÀy, nhanh cho thu nhập, hạn chế thiếu hụt lương thực. Trong đó lúa nước lÀ cây cây lương thực đã được nông dân các xã Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Trung, Khánh Thượng, Khánh Phú, Khánh Nam….. ưu tiên đầu tư sản xuất.
Xã Khánh Đông: Tổng đàn gia súc giảm mạnh
Thời gian gần đây hầu hết các vật nuôi trên địa bÀn xã Khánh Đông như trâu, bò, heo, gia cầm các loại đều có xu hướng giảm. Trâu, bò giảm do đồng cỏ bị thu hẹp vì nông dân đã khai thác triệt để diện tích đất để trồng trọt; mặt khác, nuôi bò sinh sản vÀ bò thịt bán ra thị trường lợi nhuận thấp, ít kích thích nông dân đầu tư...
Khánh Vĩnh: Triển khai nhiều biện pháp chuyển giao kĩ thuật trồng trọt cho nông dân
Khánh Vĩnh lÀ huyện có nhiều đồng bÀo dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ canh tác của bÀ con còn có những hạn chế nhất định, việc ứng dụng khoa học kĩ thuật chưa cao; do đó, huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo ngÀnh chức năng tăng cường việc chuyển giao khoa học kĩ thuật giúp bÀ con nông dân ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kĩ thuật trong quá trình chuyển đổi cây trồng theo hướng tích cực.
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
iso 9001:2008Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 124152
Số người trực tuyến
   Hiện có: 108   Khách