Huyện Khánh Vĩnh: Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Khánh Vĩnh tổ chức mở lớp tuyên truyền an toàn giao thông và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”
Thực hiện Công văn số 109/MTTQ – BTT, ngày 15/11/2019 của UBMT TQVN tỉnh Khánh Hòa v/v Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em”
Ngày 31/10/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 952/BTV về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em”.
Sở Tư pháp: Tổ chức phổ biến các quy định về công tác bồi thường nhà nước
Chiều 25/10, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10-2019 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở với nội dung tìm hiểu các quy định về hồ sơ, thủ tục tiếp nhận hồ sơ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.
Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Ngày 29-10, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019 trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).
Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Tuyên truyền trực quan đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội, với chức năng tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đến người dân một cách kịp thời, sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Bệnh sốt xuất huyết là gì: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti.
Huyện Khánh Vĩnh: Triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) trong tiêm chủng mở rộng năm 2019
Từ đầu tháng 01/2019, huyện Khánh Vĩnh đã triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib(ComBE Five) trong tiêm chủng mở rộng theo Kế hoạch số 4133/KH-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Khánh Hòa.Trên địa bàn huyện có396 trẻ em thuộc đối tượng tiêm chủng mở rộng chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 03 mũi vắc xin Quinvaxem trong năm 2018; Trong đó, có 109 trẻ ≥ 2 tháng tuổi tiêm mũi 1, 121 trẻ ≥ 3 tháng tuổi tiêm mũi 2 và 96 trẻ ≥ 4 tháng tuổi tiêm mũi 2.
Luât tố cáo năm 2018 và một số điểm mới đáng lưu ý
Thời gian qua, Luật tố cáo số 03/2011/QH13 đã tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc để công dân thực hiện quyền tố cáo của mình; qua đó, giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo số 03/2011/QH13 (gọi là Luật Tố cáo 2011)
Luật Tố cáo năm 2018 và một số điểm mới đáng lưu ý
Thời gian qua, Luật tố cáo số 03/2011/QH13 đã tạo ra một hÀnh lang pháp lý vững chắc để công dân thực hiện quyền tố cáo của mình; qua đó, giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời phát hiện vÀ xử lý đối với các hÀnh vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo số 03/2011/QH13 (gọi là Luật Tố cáo 2011) đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, không phát huy được sức mạnh của quần chúng trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng qua tố cáo và giải quyết tố cáo. Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót của Luật Tố cáo 2011 và hướng tới mục tiêu cụ thể hóa quyền tố cáo của công dân là quyền con người; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 (gọi là Luật Tố cáo 2018).
Luật tiếp cận thông tin và một số quy định cần biết.
NgÀy 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Luật gồm 5 chương, 37 điều đã hiến định các nguyên tắc thực hiện vÀ hạn chế quyền con người, quyền công dân trong việc tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25, Hiến pháp 2013. Luật có một số điểm đáng lưu ý sau:
Huyện Khánh Vĩnh: Triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) trong tiêm chủng mở rộng năm 2019
Từ đầu tháng 01/2019, huyện Khánh Vĩnh đã triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib(ComBE Five) trong tiêm chủng mở rộng theo Kế hoạch số 4133/KH-SYT ngÀy 28/12/2018 của Sở Y tế Khánh Hòa.Trên địa bÀn huyện có396 trẻ em thuộc đối tượng tiêm chủng mở rộng chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 03 mũi vắc xin Quinvaxem trong năm 2018; Trong đó, có 109 trẻ ≥ 2 tháng tuổi tiêm mũi 1, 121 trẻ ≥ 3 tháng tuổi tiêm mũi 2 vÀ 96 trẻ ≥ 4 tháng tuổi tiêm mũi 2.
Phối hợp và tuyên truyền, phổ biến về hoạt động thừa phát lại.
Phối hợp vÀ tuyên truyền, phổ biến về hoạt động thừa phát lại. Xem tại đây:111.signed.pdf
Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Bệnh sốt xuất huyết lÀ gì: Sốt xuất huyết lÀ bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thÀnh dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lÀnh qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học lÀ Aedes aegypti vÀ Aedes albopictus, trong đó chủ yếu lÀ do Aedes aegypti.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) KHÁNH VĨNH TRIỂN KHAI CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 100/2015/NĐ-CP
Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngÀy 20 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về phát triển vÀ quản lý nhÀ ở xã hội. Năm 2018, NHCSXH Khánh Vĩnh được Hội đồng quả trị NHCSXH tỉnh giao nguồn vốn cho vay nhÀ ở xã hội lÀ 5,110 tỷ đồng. Căn cứ kế hoạch được giao năm 2018, NHCSXH huyện đã tham mưu Hội đồng quản trị huyện phân bổ đều cho các xã, mỗi xã 365 triệu đồng.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách đây đúng 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngÀy 27/3/1948, Ban Chấp hÀnh Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trÀo thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến vÀ kiến quốc.
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
4. Mẫu Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hÀnh chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hÀnh chính do hÀnh vi chậm trễ, gây phiền hÀ hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hÀnh chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhÀ nước như: từ chối thực hiện, kéo dÀi thời gian thực hiện thủ tục hÀnh chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoÀi quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hÀ, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hÀnh chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hÀnh chính tại nơi giải quyết thủ tục hÀnh chính; thủ tục hÀnh chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hÀnh hoặc trái với nội dung thủ tục hÀnh chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hÀnh chính… - Quy định hÀnh chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mÀ Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hÀnh chính. - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hÀnh mới quy định hÀnh chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau: - Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn - Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. - Số điện thoại chuyên dùng: 0258.3822765. Địa chỉ thư điện tử: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn Lưu ý: - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo vÀ giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiển điều tra, khảo sát mức độ hài lòng năm 2017
Khảo sát mức độ hÀi lòng của tổ chức, cá nhân về thủ tục hÀnh chính tại các cơ quan hÀnh chính nhÀ nước.
Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại
Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vÀo Đảng vÀ chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề nÀy lÀ để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoÀn kết toÀn dân tộc. Hãy cảnh giác, đấu tranh lÀm thất bại mưu đồ đen tối đó!
Chú trọng công tác tuyên truyền cho vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo ở huyện miền núi Khánh vĩnh
Khánh Vĩnh lÀ một trong hai huyện miền núi, nằm ở phía Tây Tỉnh Khánh Hòa, dân số khoảng 38.073 người, có 14 dân tộc anh, em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 75% dân số toÀn huyện. Có 03 dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm số lượng lớn trong cộng đồng dân tộc toÀn huyện lÀ Raklay, Ê đê, Trin. Tính hết năm 2016 huyện Khánh Vĩnh có 4754 hộ nghè;o, chiếm 53% vÀ số hộ cận nghè;o 742 hộ, chiếm tủy lệ 8,3%.
Tuyên truyền Chủ quyền biển, đảo năm 2017
Chương trình văn nghệ cơ sở thông tin, tuyên truyền về chủ đề “Chủ quyền biển, đảo” năm 2017 đã diễn ra thÀnh công tại 05 xã trên địa bÀn huyện: Giang Ly, Sơn Thái, Khánh Phú, Khánh Hiệp vÀ Khánh Nam
Khánh Vĩnh - đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vÀ các tầng lớp thanh niên luôn lÀ một yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng ta hết sức coi trọng. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hÀnh Trung ương Đảng (khóa X) đã xác định mục tiêu chung về phát triển thanh niên: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giÀu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc vÀ chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, ý thức chấp hÀnh pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng vÀ tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thÀnh những công dân tốt của đất nước…”.
Cảnh giác, đấu tranh với những thông tin xấu độc trên mạng internet
Internet vÀ mạng xã hội ngÀy cÀng phát triển vÀ đây lÀ xu hướng của thế giới. Việt Nam không nằm ngoÀi xu hướng đó. Mạng xã hội vÀ internet ở Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh. Đây chính lÀ cơ hội vÀ cũng lÀ thách thức của chúng ta. Các thế lực thù địch đã vÀ đang lợi dụng các trang mạng xã hội đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta.
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
iso 9001:2008Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 130038
Số người trực tuyến
   Hiện có: 150   Khách