Khánh Trung sôi nổi hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
Hưởng ứng “Ngày thượng tôn pháp luật Việt Nam”, ngày 08/11/2018, UBND xã Khánh Trung
Hội đồng nhân dân xã Giang Ly tổ chức kỳ họp lần thứ VII
Ngày 28/12/2018, tại Hội trường UBND xã Giang Ly, Hội đồng nhân dân xã khóa XI đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 năm 2018
Xã Giang Ly gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương
Ngày 25-01-2019, xã Giang Ly tổ chức đón nhận, gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Về dự có lãnh đạo UBND xã, các ngành của địa phương,các hộ gia đình có quân nhân xuất ngũ trở về
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giang Ly lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 21/02/2019, UBMTTQ Việt Nam xã Giang Ly tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024.Về dự có đồng chí Nguyễn Quốc Quang–Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Khánh Vĩnh
Khánh Vĩnh tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Liên Sang, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ngày 27/3, Hội LHTN Việt Nam xã Liên Sang tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội huyện Khánh Vĩnh chọn làm đại hội điểm.
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Giang Ly lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 10/4/2019, tại UBND xã Giang Ly, Hội LHTN Việt Nam xã Giang Ly tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Giang Ly, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Luật Tố cáo tại UBND xã Cầu Bà
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, sáng ngày 07/5/2019, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND xã Cầu Bà tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 50 cán bộ bán chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.
Xã Giang Ly: Hội nghị Tuyên truyền Pháp luật về luật Hôn nhân và gia đình năm 2019
Ngày 14/05/2019 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Giang Ly, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã phối hợp với Hội LHPN xã, Hội Nông dân xã, Hội CCB xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình năm 2019.
Đảng ủy xã Khánh Bình: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch số 133– KH/HU, ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XII).
Đảng ủy xã Khánh Bình Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức TW về tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn (2009-2019)
Hôm qua vào lúc 14 giờ ngày 05/9/2019, Đảng ủy xã Khánh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường.
Đảng ủy xã Khánh Bình Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức TW về tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn (2009-2019)
Hôm qua vÀo lúc 14 giờ ngÀy 05/9/2019, Đảng ủy xã Khánh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngÀy 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức vÀ hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường.
Đảng ủy xã Khánh Bình: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch số 133– KH/HU, ngÀy 17 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). NgÀy 23/8/2019 Đảng ủy xã Khánh Bình tổ chức học tập, quán triệt vÀ triển khai thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy; cho tất cả đảng viên, công chức, cán bộ chuyên trách; trưởng, phó thôn trong toÀn Đảng bộ xã. Về dự vÀ triển khai quán triệt theo kế hoạch của Huyện ủy, có đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên tại Hội nghị.
Xã Giang Ly: Hội nghị Tuyên truyền Pháp luật về luật Hôn nhân và gia đình năm 2019
NgÀy 14/05/2019 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Giang Ly, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã phối hợp với Hội LHPN xã, Hội Nông dân xã, Hội CCB xã, ĐoÀn thanh niên xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân vÀ gia đình năm 2019.
Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Luật Tố cáo tại UBND xã Cầu Bà
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, sáng ngày 07/5/2019, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND xã Cầu Bà tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 50 cán bộ bán chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Giang Ly lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
NgÀy 10/4/2019, tại UBND xã Giang Ly, Hội LHTN Việt Nam xã Giang Ly tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Giang Ly, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến tham dự, chỉ đạo vÀ động viên, tuổi trẻ Giang Ly vinh dự đón tiếp đồng chí Phan Đình Trọng – Phó Bí thư Huyện đoÀn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Khánh Vĩnh, đồng chí Huỳnh Trung Hưng – Bí thư Đảng ủy xã. Đặc biệt lÀ sự có mặt của 40/40 Hội viên cũng về tham dự Đại hội.
Khánh Vĩnh tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Liên Sang, nhiệm kỳ 2019-2024.
NgÀy 27/3, Hội LHTN Việt Nam xã Liên Sang tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây lÀ đơn vị được Ủy ban Hội huyện Khánh Vĩnh chọn lÀm đại hội điểm.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giang Ly lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
NgÀy 21/02/2019, UBMTTQ Việt Nam xã Giang Ly tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024.Về dự có đồng chí Nguyễn Quốc Quang–Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Khánh Vĩnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND vÀ Ban Thường trực UBMTTQVN xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Giang Ly cùng với Bí thư thôn, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thÀnh cách mạng vÀ 81 đại biểu chính thức đại diện nhân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.
Xã Giang Ly gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương
NgÀy 25-01-2019, xã Giang Ly tổ chức đón nhận, gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Về dự có lãnh đạo UBND xã, các ngÀnh của địa phương,các hộ gia đình có quân nhân xuất ngũ trở về.
Hội đồng nhân dân xã Giang Ly tổ chức kỳ họp lần thứ VII
NgÀy 28/12/2018, tại Hội trường UBND xã Giang Ly, Hội đồng nhân dân xã khóa XI đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 năm 2018. Về dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các ban ngÀnh, đoÀn thể vÀ 20 đại biểu HĐND xã khóa XI.
Khánh Trung sôi nổi hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
Hưởng ứng “NgÀy thượng tôn pháp luật Việt Nam”, ngÀy 08/11/2018, UBND xã Khánh Trung phối hợp với các ban, ngÀnh đoÀn thể xã tổ chức buổi tọa đÀm hưởng ứng ngÀy Pháp luật với chủ đề “Sống vÀ lÀm việc theo Hiến pháp vÀ pháp luật”.
Lãnh đạo tỉnh Ủy Khánh Hòa lên thăm và làm việc với đảng bộ xã Khánh Bình
NgÀy 16/10/2018 đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Cường; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; giám đốc Công an Tỉnh Khánh Hòa lên thăm vÀ lÀm việc với Đảng ủy; UBND xã Khánh Bình.
Lãnh đạo tỉnh Ủy Khánh Hòa lên thăm và làm việc với đảng bộ xã Khánh Bình
Ngày 16/10/2018 đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Cường; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; giám đốc Công an Tỉnh Khánh Hòa lên thăm và làm việc với Đảng ủy; UBND xã Khánh Bình.
Xã Sông Cầu: Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án”đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
Sáng ngÀy 31/8/2018, Hội Khuyến học xã Sông Cầu đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngÀy 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trÀo học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngÀnh đoÀn thể của xã cùng đông đảo các gia đình tiêu biểu về công tác khuyến học vÀ các em học sinh đạt thÀnh tích xuất sắc trong học tập năm học 2017-2018.
Xã Sông Cầu: Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án”đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
Sáng ngày 31/8/2018, Hội Khuyến học xã Sông Cầu đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể của xã cùng đông đảo các gia đình tiêu biểu về công tác khuyến học và các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017-2018.
Đoàn công tác đỡ đầu tỉnh Khánh Hòa lên thăm và tặng quà cho bà con nhân dân xã Khánh Bình
VÀo lúc 8 giờ 00 phút ngÀy 28/8/2018 các cơ quan đỡ đầu của Tỉnh Khánh Hòa lên thăm vÀ tặng quÀ cho bÀ con gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công, các hộ nghè;o khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám vÀ Quốc khánh 2/9, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã Khánh Bình - huyện Khánh Vĩnh
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
iso 9001:2008Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 129872
Số người trực tuyến
   Hiện có: 179   Khách