Thành lập Chi bộ Đảng khối kinh tế tư nhân huyện Khánh Vĩnh
Sáng ngày 29/11/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ khối kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng bộ huyện. Tới dự buổi lễ có đồng chí Mấu Văn Phi, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự còn có các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo 952 của huyện.
Huyện ủy Khánh Vĩnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11
Sáng ngày 8/11/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến dự và báo cáo tại Hội nghị.
Khánh Vĩnh: Thẩm định bản thảo cuốn sách Lịch sử cách mạng xã Khánh Phú 1985 - 2015
Sáng ngày 30/10/2018, Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Phú giai đoạn 1985 - 2015 (thành lập theo Quyết định số 956-QĐ/HU
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Sáng ngày 17/7/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
BCH Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ XVIII khóa 2015-2020 tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy
Sáng ngày 13/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ XVIII khóa 2015-2020 đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy.
BCH Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ XVIII khóa 2015-2020 tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy
Sáng ngÀy 13/9, Ban Chấp hÀnh Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ XVIII khóa 2015-2020 đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hÀnh Đảng bộ huyện. Đồng chí Cao Cường - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Sáng ngÀy 17/7/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng vÀ thi hÀnh Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự vÀ chủ trì Hội nghị có các đồng chí Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Văn Ngọc Hường - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
Khánh Vĩnh: Thẩm định bản thảo cuốn sách Lịch sử cách mạng xã Khánh Phú 1985 - 2015
Sáng ngÀy 30/10/2018, Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Phú giai đoạn 1985 - 2015 (thÀnh lập theo Quyết định số 956-QĐ/HU, ngÀy 17/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh) đã tổ chức Hội nghị thẩm định bản thảo cuốn sách Lịch sử cách mạng xã Khánh Phú 1985 - 2015. Về dự Hội nghị có đồng chí Văn Ngọc Hường - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng thÀnh viên Hội đồng thẩm định, đại diện cấp ủy địa phương vÀ Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí Trương Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Khánh Vĩnh: Thẩm định bản thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Cầu Bà giai đoạn 1945 - 2015
Sáng ngÀy 09/10/2018, Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Cầu BÀ giai đoạn 1945 - 2015 tổ chức Hội nghị thẩm định bản thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Cầu BÀ giai đoạn 1945 - 2015. Về dự Hội nghị đồng chí có Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vÀ các đồng chí lÀ thÀnh viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 880-QĐ/HU, ngÀy 28/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy) vÀ Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Khánh Vĩnh: Thẩm định bản thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Cầu Bà giai đoạn 1945 - 2015
Sáng ngày 09/10/2018, Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Cầu Bà giai đoạn 1945 - 2015 tổ chức Hội nghị thẩm định bản thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Cầu Bà giai đoạn 1945 - 2015. Về dự Hội nghị đồng chí có Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 880-QĐ/HU, ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy) và Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Đảng ủy xã Giang Ly tổ chức Hội thảo góp ý cuốn lịch sử cách mạng xã Giang Ly giai đoạn 1945 – 2015
NgÀy 18/09/2018, Đảng uỷ xã Giang Ly tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vÀo dự thảo Lịch sử cách mạng xã Giang Ly (giai đoạn 1945- 2015). Về tham dự dự Hội nghị có đồng chí Trương Việt Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, ban biên tập, chủ biên, các đồng chí lÀ Uỷ viên Ban Chấp hÀnh Đảng bộ xã; các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thÀnh cách mạng lÀ những người có công trong xây dựng vÀ phát triển địa phương. Đồng chí Huỳnh Trung Hưng - Bí thư Đảng uỷ chủ trì vÀ chỉ đạo Hội thảo.
Đảng ủy xã Giang Ly tổ chức Hội thảo góp ý cuốn lịch sử cách mạng xã Giang Ly giai đoạn 1945 – 2015
Ngày 18/09/2018, Đảng uỷ xã Giang Ly tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Lịch sử cách mạng xã Giang Ly (giai đoạn 1945- 2015). Về tham dự dự Hội nghị có đồng chí Trương Việt Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, ban biên tập, chủ biên, các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng là những người có công trong xây dựng và phát triển địa phương. Đồng chí Huỳnh Trung Hưng - Bí thư Đảng uỷ chủ trì và chỉ đạo Hội thảo.
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
Từ năm 2012 đến nay, một trong những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên vÀ nhân dân huyện Khánh Vĩnh lÀ việc triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa IX về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng vÀ tiếp theo tinh thần đó lÀ Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo tinh thần đó, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện nghiêm túc các qui định vÀ đạt được những kết quả trong công tác nÀy.
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
Từ năm 2012 đến nay, một trong những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Khánh Vĩnh là việc triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa IX về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và tiếp theo tinh thần đó là Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo tinh thần đó, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện nghiêm túc các qui định và đạt được những kết quả trong công tác này.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở huyện miền núi Khánh Vĩnh
Khánh Vĩnh lÀ huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, có dân số hơn 38.500 người, trong đó người đồng bÀo dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 74,6%. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, NhÀ nước, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng vÀ trên toÀn huyện Khánh Vĩnh nói chung đã được xây dựng, bước đầu tạo những điều kiện thuận lợi để đồng bÀo các dân tộc giao lưu ngÀy cÀng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vÀ phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất vÀ tinh thần...
Chú trọng xây dựng chi bộ thôn, tổ dân phố trong sạch vững mạnh, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Vĩnh lÀ huyện miền núi có diện tích tự nhiên 1.167km2. ToÀn huyện có 14 xã, thị trấn trong đó có 40 thôn vÀ 07 tổ dân phố. Dân số huyện Khánh Vĩnh có khoảng 39 nghìn người với 15 dân tộc cùng sinh sống gồm: Kinh, Raglai, T’rin, Êđê, TÀy, Nùng, Mường, Dao, M’Nông, Thái, Hoa, Chăm, Thổ, H’rê, Khơ Me. Trong đó dân tộc thiểu số khoảng 31.900 người chiếm khoảng 76% dân số, trong đó dân tộc Rag lai chiếm đa số.
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh quan tâm xây dựng phong cách, tác phong công tác cán bộ, đảng viên “gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe Nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngay từ khi Đảng ta được thÀnh lập, Đảng vÀ Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức vÀ đạo đức. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức luôn gắn với việc đÀo tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những năm qua trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức, phong cách, tác phong công tác người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vÀ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh: Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2018
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho 71 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trong toÀn huyện.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh khai giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng khóa 60
Sáng ngÀy 09/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh tiến hÀnh khai giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng khóa 60. Tham gia lớp học có 107 học viên lÀ đoÀn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trÀo hÀnh động cách mạng ở các địa phương cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong huyện Khánh Vĩnh.
Những chuyển biến sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lÀ hai chính sách xã hội quan trọng, lÀ trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, được Đảng, NhÀ nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị như Chỉ thị số 15-CT/TW, ngÀy 26/5/1997 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội vÀ Chỉ thị số 38-CT/TW,...
TIN MỞ LỚP
Trong 2 ngÀy 04 vÀ 05/10/2017 Trung tâm BD chính trị huyện Khánh Vĩnh tổ chức mở lớp bồi dưỡng “chuyên đề về Biển đông vÀ quan điểm, chủ trương của Đảng vÀ NhÀ nước ta về giải quyết các vấn đề Biển đông”.
Chiêu bài kích động người dân vi phạm pháp luật và “đổi màu”
Kêu gọi, kích động người dân đẩy mạnh trÀo lưu “tự xử”, lÀm thay cơ quan công quyền khi bức xúc trước những hÀnh vi vi phạm pháp luật; xui dại vÀ tung hô giới trẻ lên mạng xã hội chửi bới chính quyền, chế độ để thể hiện mình mÀ “không bị đi tù đâu, vì đi tù không dễ”; triệt để lợi dụng những người dân bức xúc, khiếu kiện lấn sâu thêm vÀo việc chống phá chính quyền, chế độ để "đổi mÀu" thái độ chính trị của họ… Thời gian qua đã có rất nhiều chiêu bÀi hiểm độc của các thế lực thù địch thông qua việc kích động người dân vi phạm pháp luật…
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017
Sáng ngÀy 28/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy vÀ 47 đồng chí lÀ thÀnh viên Ban Tuyên giáo cơ sở của 14 xã, thị trấn trên địa bÀn huyện.
TỔNG KẾT LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K9 NĂM 2017
NgÀy 08/9/2017 Trung tâm BD chính trị huyện đã tổ chức tổng kết lớp học
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hÀnh chính, cơ chế một cửa; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, công khai dân chủ trong các hoạt động cơ quan lÀ nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạothưc hiện, triển khai.
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
iso 9001:2008Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 124152
Số người trực tuyến
   Hiện có: 117   Khách