A+ A A-   
  10/12/2018 08:46        

Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020

Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 999717
Số người trực tuyến
   Hiện có: 20   Khách