Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
     A+ A A-   
  10/12/2018 06:09        

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
Xem tại đây:QĐ phê duyệt QH.pdf
 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 810220
Số người trực tuyến
   Hiện có: 110   Khách