A+ A A-   
  02/07/2019 09:23        

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê QSD đất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê QSD đất.
Thời gian: từ ngày 3/7/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 6/7/2019 (trong giờ hành chính).

18- Thong bao dau gia.pdf
 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 999353
Số người trực tuyến
   Hiện có: 73   Khách