A+ A A-   
  06/06/2018 02:32        

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khánh Vĩnh

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khánh Vĩnh. Tải nội dung tại đây.
 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 999493
Số người trực tuyến
   Hiện có: 105   Khách