Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHỢ THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2022
     A+ A A-   
  11/10/2019 10:55        

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHỢ THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2022

Thực hiện Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

     Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động của chợ, thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư, tăng thu ngân sách nhà nước, duy trì nâng cấp và đầu tư phát triển chợ, giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự các chợ trên địa bàn.

     Trên cơ sở đó, UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo cho Phòng Kinh tế & Hạ tầng và các Phòng ban liên quan tổ chức công tác đấu thầu chợ Thị trấn Khánh Vĩnh giai đoạn 2017-2022. Các công việc đã được thực hiện như sau:

     Ngày 07/3/2017, Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì cùng với các Phòng ban chuyên môn đã tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động của chợ Thị trấn Khánh Vĩnh, xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Thị trấn Khánh Vĩnh, đồng thời tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Thị trấn Khánh Vĩnh.

     Hội đồng xét chọn thầu chợ Thị trấn Khánh Vĩnh ra Thông báo nơi bán hồ sơ dự thầu, thời gian nộp hồ sơ dự thầu, thời gian mở thầu. Trong đó, nêu rõ yêu cầu chung đối với nhà thầu tham gia dự thầu và căn cứ vào Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện xét chọn các nhà thầu đạt chuẩn theo quy định.

      Dự kiến vào ngày 16/8/2017 UBND huyện Khánh Vĩnh sẽ ra Quyết định công bố kết quả trúng thầu của đơn vị.

Nguyễn Đức Tuệ

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 823275
Số người trực tuyến
   Hiện có: 82   Khách