A+ A A-   
  26/09/2019 16:24        

Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ

Sáng ngày 13/9, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (2009 - 2019). Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Cường – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng Trưởng phòng Tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên-Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Cao Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị cùng toàn thể các đồng chí trong Đảng bộ Quân sự huyện và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn (Bí thư chi bộ Quân sự), phó Bí thư chi bộ quân sự (Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn) trong toàn huyện.
  

Đồng chí Cao Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 123-HD/TU ngày 22/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Thông qua việc thực hiện Hướng dẫn đã làn cho các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là cấp ủy chi bộ Quân sự và cán bộ đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, ý nghĩa chức năng, nhiệm vụ của chi bộ quân sự trong tình hình hiện nay.

Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy quân sự huyện đều xác định đưa nội dung xây dựng chi bộ quân sự theo Hướng dẫn số 35 vào Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chi bộ quân sự được xây dựng và hoạt động đúng theo Hướng dẫn số: 35-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã làm chuyển biến một bước quan trọng về nhân thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ của việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng ủy cơ sở xã, thị trấn đã nhanh chóng rà soát thành phần đảng viên theo quy định của Hướng dẫn để tiến hành ra quyết định thành lập chi bộ quân sự ở cơ sở mình, cơ cấu: Chính trị viên là Bí thư đảng ủy xã, thị trấn kiêm Bí thư chi bộ quân sự; Chính trị viên phó là Bí thư ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, thị trấn; đối tượng lãnh đạo của chi bộ quân sự là ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn và các đơn vị trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 14/14 chi bộ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao, qua quá trình sinh hoạt của các chi bộ đã từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động có nề nếp.

Từ khi mới thành lập, số lượng chi bộ quân sự có chi ủy là 4/14, đạt được 28,57%, có nhiều chi bộ khi thành lập mới chỉ có từ 3-4 đảng viên. Qua 10 năm, thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương cùng với sự phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng dân quân, các chi bộ quân sự ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác phát triển lực lượng dân quân, phát triển đảng viên mới. Đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số lượng chi bộ có chi ủy lên 11/14 địa phương, đạt tỷ lệ 78,57%; trong quá trình hoạt động các chi ủy chi bộ quân sự luôn củng cố, kiện toàn. Công tác phát triển Đảng được các chi bộ quân sự xã, thị trấn đặt biệt quan tâm cùng với việc thực hiện tốt công tác theo dõi phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú là dân quân, tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp nên số lượng đảng viên kết nạp từ 2010 - 2019 tăng lên rõ rệt, cụ thể từ năm 2010 đến nay kết nạp đảng viên 370 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của các chi bộ quân sự xã, thị trấn lên 680 đồng chí. 

  

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương và các Hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức đảng trực thuộc các đảng bộ xã, thị trấn; hoạt động của chi bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và kiện toàn, tổ chức sắp xếp lại cho phù hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các đảng ủy xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ quân sự làm tốt công tác tham mưu, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, có trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực làm công tác Đảng, công tác chính trị, có kiến thức chuyên môn. Phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đồng thời phải kết hợp đúng đắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng củng cố quốc phòng, có như vậy thì nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương sẽ đạt hiệu quả cao.

Đảng ủy cơ sở xã, thị trấn cần tiếp tục kiện toàn, củng cố các chi bộ quân sự xã, thị trấn gắn với việc hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm chi bộ quân sự thực hiện đúng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bổ sung điều chỉnh quy chế hoạt động của chi bộ quân sự đúng với Điều lệ Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trên các mặt công tác để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; bên cạnh đó, chi bộ cần chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên gắn với phong trào thi đua Quyết thắng với các phong trào hành động của địa phương.
  

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Cường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Hội nghị

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

 

Lê Minh Bản

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 810163
Số người trực tuyến
   Hiện có: 59   Khách