A+ A A-   
  15/11/2019 08:39        

Huyện Khánh Vĩnh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Sáng ngày 05/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của 19 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

          Trong thời gian từ ngày 05 đến ngày 08/11/2019, hơn 60 học viên được truyền đạt 06 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng sáng tạo và phát triển; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trương Việt Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

          Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ...

                                                              Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 619825
Số người trực tuyến
   Hiện có: 27   Khách