Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly.Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Ban quản lý công trình công cộng và môi trường
     A+ A A-   
  17/11/2019 00:50        

Ban quản lý công trình công cộng và môi trường

1. Phan Hải Đăng - Trưởng ban

Số  ĐT: 0258.3790151 - DĐ: 0976018187

Mail: phdang@khanhhoa.gov.vn

2. Lê Văn Hùng - Văn thư

Số ĐT: 0258.3790381 - DĐ: 0979462001

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo. Tải nội dung tại đây.

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 823174
Số người trực tuyến
   Hiện có: 68   Khách