A+ A A-   
  19/11/2019 16:26        

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh thực hiện theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/09/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ qui định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ

Căn cứ văn bản số 8055/NHCS – TDSV, ngày 30/10/2019 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc thực hiện dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Khánh Vĩnh đã triển khai đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chị Cao Thị Đà Lythôn Gia Răng  xã Khánh Thành đangchăm sóc vườn ươm keo lai của gia đình từ vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh

Điểm mới của Nghị định này đối tượng vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động. Về điều kiện vay vốn, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được thành lập và hoạt động hợp pháp, có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào việc làm ổn định.Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (nếu có). Đối với người lao động phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án và có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Mức cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. (Trước đây, cơ sở SXKD được vay tối đa là 01 tỷ đồng/1 dự án và không quá 50 triệu đồng/1 lao động mới được thu hút.

Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng (trước đây là 50 triệu đồng). Lãi suất cho vay theo Nghị định này áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo qui định của pháp luật về tín dụng đối hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).

Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 3,96%/năm): Người lao động là dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là khuyết tật;+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là khuyết tật và người dân tộc thiểu số;lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Đối với mức vay từ 100 triệu trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

Anh Cao Niếng xã Liên Sang đang chăm sóc vườn keo của gia đìnhvốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh

Tính đến hết tháng 10/2019 dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 25,256 tỷ đồng với 522 khách hàng được vay vốn, tạo được việc làm cho 600 lao động. Một số xã có dư nợ đạt cao như: Cầu Bà, Khánh Nam, Sông Cầu và Thị trấn Khánh Vĩnh.

Minh Hằng

 

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 823005
Số người trực tuyến
   Hiện có: 89   Khách