A+ A A-   
  21/11/2019 11:23        

Huyện ủy Khánh Vĩnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11

          Sáng ngày 8/11/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến dự và báo cáo tại Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Văn Ngọc Hường thông báo những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 11 diễn ra từ ngày 07 đến ngày 12/10/2019, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Văn Ngọc Hường đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tập triển khai phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                            Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 620116
Số người trực tuyến
   Hiện có: 24   Khách