Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Huyện ủy Khánh Vĩnh: Hội nghị thông tin thời sự Quý IV/2019
     A+ A A-   
  06/12/2019 16:36        

Huyện ủy Khánh Vĩnh: Hội nghị thông tin thời sự Quý IV/2019

Ngày 29/11/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự - chính trị trong nước và quốc tế Quý IV/2019 cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cụm trung tâm huyện.

          Tại Hội nghị, hơn 200 đảng viên, công chức, viên chức đã được Báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy thông tin về một số nội dung như: Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Về tình hình Biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc – Hoa Kỳ; Một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Qua Hội nghị, góp phần giúp đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức các chi, đảng bộ cụm trung tâm trên địa bàn huyện có thêm nhận thức mới về những vấn đề quan trọng của đất nước; về tình hình biển, đảo thời gian gần đây và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Từ đó củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

              

                                                              

                                                                             Duy Hải - TGHU

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 810204
Số người trực tuyến
   Hiện có: 114   Khách