Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh tổ chức giải ngân vốn vay tại thị trấn Khánh Vĩnh.
     A+ A A-   
  12/12/2019 14:37        

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh tổ chức giải ngân vốn vay tại thị trấn Khánh Vĩnh.

Thực hiện cho vay nhu cầu của các hộ gia đình tại thị trấn, sáng ngày 30/11/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp UBND thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức giải ngân vốn vay 425 triệu đồng cho 22 hộ vay đủ điều kiện và có nhu cầu vốn vay.

Ảnh mô hình trồng keo của người dân tại thị trấn Khánh Vĩnh

Tổng số tiền giải ngân Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại thị trấn là 7.244 triệu đồng với 510 hộ vay. Thời gian cho vay là 5 năm, lãi suất 0,75%/tháng. Đây là nguồn vốn tập trung cho công tác Nâng cao và cải thiện Vệ sinh, môi trường sống của người dân tại Thị trấn Khánh Vĩnh.  Bên cạnh Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường. Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh còn giải ngân các chương trình Tín dụng Chính sách khác tại địa phương, qua đó cũng đã góp phần không nhỏ cho người dân có nguồn vốn Tín dụng vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập kinh tế hộ gia đình, tạo thêm nhiều việc làm ổn định tại địa phương và tiến đến thoát nghèo bền vững. Đến nay: Tổng dư nợ tại thị trấn Khánh Vĩnh là 35.456 triệu đồng với 801 hộ vay còn dư nợ. Trong đó: Cho vay Hộ nghèo với số tiền 3.826 triệu đồng với 157 hộ, cho vay Hộ cận nghèo 4.006 triệu đồng với 121 hộ, Học sinh - sinh viên 770 triệu đồng với 36 hộ; Cho vay Giải quyết việc làm 19.259 triệu đồng với 392 hộ...

Nguồn vốn vay tại Thị Trấn của các chương trình Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo và Giải quyết việc làm.. Đa số đều đầu tư vào mục đích trồng cây, lập vườn và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân lũy kế doanh số cho vay từ đầu năm với tổng số tiền 10.859 triệu đồng và 358 hộ.

Thu Hà

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016656
Số người trực tuyến
   Hiện có: 60   Khách