A+ A A-   
  12/12/2019 14:44        

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh: Hoạt động tín dụng chính sách xã hội – Một năm nhìn lại

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Số lượng Ban đại diện Hội đồng quản trị đến nay có 25 thành viên, với số 140 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn với 6.217 hộ vay.

Cán bộ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội huyện tích cực triển khai các nguồn vốn vay tại cơ sở

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an ninh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo điều kiện để các gia đình có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.  Đến nay (31/11/2019), Ngân hàng Chính sách xã huyện Khánh Vĩnh đang thực hiện 12 chương trình với tổng nguồn vốn 206.880 triệu đồng. Thực tế cho thấy hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện có hiệu quả đều có sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp Ủy, Chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị. Đặc biệt là sự chỉ đạo của UBND cấp xã đối với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách giữa Ngân hàng CSXH và các Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn các xã. Thực hiện phương thức ủy thác cho một số công đoạn qua các tổ chức chính trị xã hội đã tạo được sự công bằng dân chủ, công khai thông qua việc bình xét hộ vay từ cộng đồng dân cư giúp cho việc cho vay đúng đối tượng, tăng thêm mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn góp phần vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động ngân hàng, tiết giảm chi phí hoạt động của NHCSXH và phát huy được sức mạnh của toàn xã hội cho công tác xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện  - Trưởng Ban đại diện HĐQT phát biểu chỉ đạo

Trong quá trình thực hiện có được những kết quả như trên cũng nhờ sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện trong việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, Ngành, Đoàn thể Hội ủy thác, UBND cấp xã và các Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đã giúp cho các đối tượng chính sách có nguồn vốn Tín dụng ưu đãi nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được mùa vụ để sản xuất kinh doanh. Đặc biệt không thể thiếu sự quan trọng của các Trưởng Thôn trong việc thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, xác định đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục và mức vay phù hợp với điều kiện xản xuất kinh doanh của hộ vay. Triển khai, lồng ghép các dự án hỗ trợ nông nghiệp với hoạt động tín dụng nhằm tạo sự đồng bộ giúp hộ nghèo áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tế sử dụng nguồn vốn vay.

                     Minh Hằng

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.465
Số người trực tuyến
   Hiện có: 34   Khách