A+ A A-   
  12/02/2020 10:04        

Giới thiệu các văn bản luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, ngày 10/02/2020, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới được thông qua tại kỳ họp lần này bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

Quang cảnh tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV bao gồm:

- Bộ Luật Lao động.

- Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Luật Thư viện.

- Luật Dân quân tự vệ.

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Luật Chứng khoán.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Kế hoạch đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản luật theo vị chức năng, nhiệm vụ được giao; đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên Trang thông tin điện tử UBND huyện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ tiếp cận, khai thác, sử dụng khi có nhu cầu.

                                                                                                                                                                              Kinh Doanh

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 810195
Số người trực tuyến
   Hiện có: 110   Khách