A+ A A-   
  18/02/2020 08:22        

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 200 học viên là đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công an, chiến sỹ lực lực vũ trang ở các chi, đảng bộ cụm trung tâm huyện.

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt

          Tại buổi học tập, quán triệt, những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy truyền đạt rất cụ thể. Theo đó, nội dung của Chuyên đề năm 2020 gồm 2 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới.

          Việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 là rất cần thiết, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, trên cơ sở nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự liên hệ bản thân, đăng ký nội dung học tập và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

                                                                                                                                                                              Duy Hải - TGHU

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016098
Số người trực tuyến
   Hiện có: 63   Khách