A+ A A-   
  12/03/2020 00:00        

Năm 2019 huyện Khánh Vĩnh tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thị xã thành phố

     Với cách điều hành sáng tạo, cụ thể, thiết thực; thêm vào đó huyện đã có sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp huyện Khánh Vĩnh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thị xã thành phố. Đồng thời, ngày 06/9/2019, tại Hà Nội, huyện Khánh Vĩnh vinh dự được nhận giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards" lần thứ 2 năm 2019 do Hội Truyền thông số Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng. Đây là giải thưởng được trao cho các đơn vị có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thông sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

     Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành QĐ số 199, ngày 21/1/2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kết quả thẩm định từ Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh, Khánh Vĩnh đạt 92,08 điểm trên tổng điểm 100, xếp loại tốt và đã vượt qua huyện Khánh Sơn (87,34 điểm) và Thị xã Ninh Hòa (83,09 điểm) để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu Khánh Hòa về chỉ số CCHC cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

     Trong năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), toàn hệ thống chính trị của huyện đã quan tâm, sâu sát chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm mới, hiệu quả như: Tăng cường tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ CCHC, kết hợp triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nội dung yêu cầu của tỉnh, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đặc biệt có tính khả thi cao. Trong đó, đáng chú ý là các cán bộ phụ trách CCHC các cấp đã tích cực hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về các TTHC, cách thức thực hiện TTHC mức độ 3, 4, dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC.

Cán bộ Bộ phận một của xã Khánh Trung phối hợp với đoàn thanh niên xã

trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn các thủ tục hành chính giúp dân

     Duy trì và phát triển chuyên mục CCHC trên Trang thông tin điện tử huyện, trên hệ thống phát thanh FM của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Khánh Vĩnh, trên các mạng xã hội FaceBook-Zalo; qua đó kịp thời thông báo các văn bản liên quan đến việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Tổ chức vòng thi sơ loại Sáng kiến CCHC cấp huyện; từ việc nhận được các sáng kiến, đề tài của các cơ quan, đơn vị, huyện sẽ lựa chọn các sáng kiến tham gia Hội thi cấp tỉnh, đồng thời lựa chọn các sáng kiến thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để vận dụng vào công tác CCHC trên địa bàn. Song song vào đó, Ban chỉ đạo  CCHC huyện thường xuyên tăng cường kiểm tra, siết chặt, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức kiểm tra định kỳ công tác CCHC, hoạt động công vụ tại các xã, thị trấn và kiểm tra đột xuất tại một số phòng, ban, đơn vị; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

     Để có được những kết quả như trên, chia sẽ với chúng tôi, ông Nguyễn Như Thống phó trưởng phòng nội vụ cho biết: Với việc xem nhiệm vụ cải cách hành chính là động lực để phát triển kinh tế-xã hội, thì cùng với tinh thần đó các cán bộ công chức đã có rất nhiều cố gắng, và cụ thể là nổ lực trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính để  việc giải quyết hồ sơ, công việc cho người dân càng lúc càng thuận tiện hơn, từ đó gia tăng mức độ hài lòng và góp phần đạt được thành công của công tác CCHC hôm nay.

     Trong năm 2019, UBND huyện đã thực hiện kiểm tra toàn diện công tác CCHC 02 đợt, tại 29 cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện việc giải quyết TTHC trên Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến. Số đơn vị kiểm tra đạt 29/34 đơn vị, tỷ lệ 70,5%. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 1182-QĐ/HU về việc thành lập Đoàn Kiểm tra theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Huyện ủy, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính về chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết quả kiểm tra cho thấy các Đảng ủy, Chi bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V Khóa X về đẩy mạnh CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Công văn số 92-CV/HU ngày 24/5/2016 của Huyện ủy về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác CCHC và Chương trình hành động số 14-CTr/HU ngày 05/5/2017 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Kế hoạch số 1202/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện về thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU và Kế hoạch số 1715/KH-UBND ngày 03/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh. Qua kiểm tra không có trường hợp tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý. Việc xác định chỉ số CCHC hằng năm nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan đóng trên địa bàn.  Căn cứ vào kết quả chỉ số CCHC các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC đã được hội đồng thẩm định chỉ ra trong năm  và đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đã tác động đến tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; qua đó, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận lợi. Đơn cử, hiện nay tại Khánh Vĩnh đối với TTHC cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân từ 03 ngày đã giảm xuống còn 01 ngày; TTHC đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số rút ngắn từ 05 ngày xuống còn 04 ngày. Công an huyện thực hiện cấp phôi sổ hộ khẩu đồng loạt cho Công an các xã, thị trấn, thực hiện đối chiếu tàng thư qua mạng internet thông qua phần mềm Một cửa điện tử làm cơ sở, tiền đề để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực cư trú. Kết quả trong năm toàn huyện đã giải quyết được 85 hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực cư trú; đã giải quyết trước hạn, không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Kết quả đã thực hiện rút ngắn, tiết kiệm thời gian đi lại cho công dân 253 ngày.  Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/11/2019, theo số liệu từ phần mềm Một cửa, toàn huyện đã tiếp nhận 12.781 hồ sơ, lũy kế kỳ trước 574 hồ sơ, số hồ sơ phải giải quyết 13.555 hồ sơ. Đã giải quyết 12.990 hồ sơ trong đó trước hạn 99,69%, đúng hạn 0,02 % và trễ hạn 0,29%. Đối với hồ sơ mức độ 3, tính đến ngày 30/11/2019 cấp huyện có 19 thủ tục hành chính được công bố tiếp nhận và giải quyết ở mức dộ 3 gồm lĩnh vực công thương 5, kế hoạch và đầu tư 2, xây dựng 2, giáo dục và đào tạo 2, văn hóa và thể thao 1, viễn thông và internet 2, xuất bản 1, lao động tiền lương 1, y tế 2 và tư pháp 1.

Mô hình “Đăng ký khai sinh lưu động” là một trong nhiều mô hình mà các địa phương trong huyện Khánh Vĩnh

thực hiện chung tay cải cách hành chính

     Nói về những giải pháp thời gian tới ông Nguyễn Như Thống - Phó trưởng phòng nội vụ cho biết: Thời gian tới ngoài việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở máy móc thiết bị, tăng cường tuyên truyền, thì huyện Khánh Vĩnh sẽ đẫy mạnh việc sử dụng các phần mềm dùng chung, cụ thể là phần mềm E-Office để mà quản lý điều hành trên môi trường điện tử, sử dụng phần mềm một cửa để tiếp nhận và gải quyết hồ sơ cho người dân; khuyến khích người dân tăng cường nộp hồ sơ điện tử để giảm thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội, đặc biệt đảm bảo an toàn  trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19 như hiện nay.

     Năm 2020, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Khánh Vĩnh sẽ triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; từ đó, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thế Tài

 

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 823015
Số người trực tuyến
   Hiện có: 114   Khách