A+ A A-   
  27/04/2020 13:57        

Sông Cầu: Tín dụng góp phần đắc lực xây dựng nông thôn mới

Đầu tư tín dụng của NHCSXH góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã được UBND xã Sông Cầu đánh giá khá toàn diện.

Bộ mặt nông thôn mới ở Sông Cầu có sự góp sức hữu hiệu của tín dụng chính sách xã hội.

Sau 9 năm triển khai xây dựng, đến hết năm 2019, toàn huyện Khánh Vĩnh có 1/13xã được công nhận đạt chuẩn NTM, về đích đúng với mục tiêu đề ra.

Đầu tư tín dụng của NHCSXH đã góp phần thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, mà nổi bật nhất là đã giúp xã Sông Cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, đời sống người dân tại khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là người nghèo. Tín dụng chính sách thông qua việc cấp tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần khai thác tiềm năng đất đai, lao động và tài nguyên thiên nhiên; tạo điều kiện phát triển ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm cho người nghèo lao động ở nông thôn.

Cùng với đó, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH cũng góp phần thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội. Thực tiễn những năm qua tại Sông Cầu cho thấy, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. NHCSXH đã thực sự khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, là địa chỉ tin cậy cung cấp tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ nguồn vốn vay NHCSXH, trong 10 năm qua đã có 256 lượt hộ được vay vốn, với tổng dư nợ toàn xã 10,716 tỷ đồng. Trong đó; có 7 lượt hộ nghèo, 84 lượt hộ cận nghèo, 4 hộ vay vốn học sinh sinh viên, 137 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm và 158 lượt hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó góp phần thực hiện các tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm cả về số lượng và tỷ lệ (đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 9 hộ, tỷ lệ 2,56%).

Ngoài ra, tín dụng chính sách xã hội còn giúp Sông Cầu giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, tăng nhanh tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch và số hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Công trình nước sạch tại thôn Tây Nam xã Sông Cầu.

Tín dụng chính sách cũng được ghi nhận là giúp nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. 

Nguyễn Xuân Phong (NHCSXH)

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 647001
Số người trực tuyến
   Hiện có: 30   Khách