A+ A A-   
  27/05/2020 10:12        

HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2020. CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2019

Sáng ngày 22/5, UBND huyện tổ chức đồng thời hai Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019 triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020. Đồng chí Văn Ngọc Hường- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện; lãnh đạo, Ban CHQS và Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định, Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn… của cấp trên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến xã, thị trấn được kiện toàn đầy đủ, đúng thành phần theo luật định, thực hiện đúng chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong quần chúng Nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và cơ quan Thường trực Hội đồng thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, tham mưu cho UBND huyện kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển, tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và Nhân dân trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác đăng ký, quản lý nguồn, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Qua đó, đã góp phần giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đã đạt kết quả cao, đủ chỉ tiêu bảo đảm về chất lượng, đúng quy định. Công tác giao, nhận quân nhanh gọn an toàn tuyệt đối về mọi mặt được Bộ CHQS tỉnh biểu dương.

UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện, UBND 14 xã, thị trấn triển khai kế hoạch tổ chức giao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Kết quả phát lệnh gọi nhập ngũ: 100% công dân nhận lệnh.

Tổ chức Lễ giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, long trọng, an toàn, đúng quy định theo Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 5. Tham dự Lễ có lãnh đạo Đảng, chính quyền, đại biểu cơ quan quân sự cấp trên, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện, đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.Giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo pháp lệnh nhà nước giao. Trong đó, Quân đội giao 2 đầu mối Trung đoàn BB1/Sư đoàn BB2/Quân khu 5:85 công dân; Tiểu đoàn BB460/Trung đoàn bộ binh 974/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà: 20 công dân; Công an: 15 công dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh, Hội đồng GDQPAN huyện đã cụ thể hoá và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQPAN theo thẩm quyền, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQPAN từ huyện đến cơ sở đồng bộ, thống nhất. Nổi bật trong năm là đưa công tác bồi dưỡng KTQPAN cho các đối tượng cán bộ đạt chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục đưa chương trình GDQPAN vào giảng dạy cho học sinh cấp III, trường THPT Lạc Long Quân;chỉ đạo các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập Hội đồng GDQPAN và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo quy định của Luật GDQPAN.

Chỉ đạo các cơ quan và các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác GDQPAN trong thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Các xã, thị trấn đã tiến hành xây dựng nội dung GDQPAN trong Nghị quyết và Chỉ thị về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương ngay từ đầu năm đã tạo được sự chuyển biến về mặt nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong huyện, phối hợp xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn.

          Trong năm 2019,tham gia bồi dưỡng tại Quân khu 5 (Đối tượng 2): 03 đồng chí;bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng: 08 lớp, quân số: 47 đồng chí;bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4: 01 lớp, quân số: 02 đồng chí;tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại huyện: 01 lớp, quân số: 35 đồng chí; chỉ đạo Hội đồng GDQPAN cấp xã tiến hành mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 cấp xã: 03 lớp, quân số: 102 đồng chí. Trường THPT Lạc Long Quân tổ chức GDQPAN cho 694 em học sinh cấp 3.

          Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND và Ban CHQS các xã, thị trấn tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tuyển, gọi công nhân nhập ngũ năm 2020; công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019 đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục quốc phòng an ninh trongnăm tới và những năm tiếp theo.

Đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân trong Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã nêu ra một số nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác giáo dục quốc phòng an ninh đó là:Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS, Hội đồng GDQPAN huyện và sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể trong toàn huyện đặc biệt là vai trò của cơ sở trong việc sơ tuyển, công khai danh sách, chỉ đạo lực lượng quân sự, công an làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để công dân chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp trốn, chống lệnh vi phạm Luật NVQS. Tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm để từ đó xác định nguyên nhân ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tuyển, gọi quân nhân nhập ngũ; đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân chấp hành và thực hiện tốt; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có con đang tại ngũ, tạo điều kiện bố trí việc làm cho quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh cần phải có kế hoạch cụ thể đưa các đối tượng là già làng, thôi trưởng, tổ trưởng những người có uy tín và các đối tượng chức sắc, tôn giáo để tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh nhằm xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng quân sự địa phương.

                                                                  Lê Minh Bản

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016265
Số người trực tuyến
   Hiện có: 137   Khách