A+ A A-   
  27/05/2020 00:00        

Khánh Vĩnh tuyên truyền về nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

     Triển khai Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Phòng Dân tộc huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa tổ chức 12 lớp tuyền truyền cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Ngày 27/5/2020, tại Hội trường UBND xã Khánh Đông lớp tập huấn có 50 người tham dự là cán bộ không chuyên trách cấp thôn (Trưởng, phó các thôn, tổ, đại diện các Chi, Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên...ở thôn, tổ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn...); Người có uy tín trong cộng đồng thôn, xã; Hộ dân sản xuất giỏi, có vai trò tích cực trong công tác giảm nghèo ở các thôn, tổ và các hộ dân được chọn xây dựng mô hình phát triển sản xuất năm 2020.

(Ảnh: Ông Trần Phú Cường, Chuyên viên Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa thông tin về kỹ thuật chăn nuôi)

       

(Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn)

     Nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung về Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135, các chương trình chính sách đặc thù đối với đồng bào DTTS; lồng ghép tuyên truyền kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm...

   Lớp tập huấn đã giúp cho các học viên hiểu và nhận thức sâu sắc về các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS và niền núi giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện./.

                                                                                                    Dê Sy

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 647010
Số người trực tuyến
   Hiện có: 26   Khách