A+ A A-   
  08/06/2020 11:04        

Huyện Khánh Vĩnh: Đại hội Chi bộ Khối Mặt trận - Đoàn thể lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong 02 ngày 01 và 02/6/2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Mấu Văn Phi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ca Tông Thị Mến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cao Thiệp, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Cao Thị Thêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Chi bộ Khối Mặt trận - Đoàn thể (khóa II), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và 24 đồng chí đảng viên Chi bộ khối Mặt trận - Đoàn thể.

Chi bộ khối Mặt trận - Đoàn thể là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, được thành lập theo Quyết định số 1311-QĐ/HU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ 03  chi bộ: Hội Liên hiệp Phụ nữ -  Hội Nông dân; Huyện Đoàn - Liên đoàn Lao động và Ủy ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến binh. Hiện nay chi bộ có 25 đảng viên/30 cán bộ công chức, viên chức toàn khối. Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập các Nghị quyết của Huyện ủy, đường lối chủ trương, nghị quyết chính sách của Đảng,pháp luật của nhà nước đến các đảng viên, công chức và người lao động; Tuyên truyền và tham gia các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày truyền thống các cơ quan trong khối và ngày lễ của đất nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp với các ngành liên quan. Các cơ quan thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của cán bộ đoàn, hội và đoàn thể cấp cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị,  Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tất cả đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối Mặt trận – Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc. Phấn đấu kết nạp từ 02 đảng viên trở lên.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính. Thực hiện tốt  công tác kê khai tài sản hàng năm.

Đồng chí Mấu Văn Phi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mấu Văn Phi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết nhiệm kỳ mới, Chi bộ khối Mặt trận - Đoàn thể tập trung tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ từng cơ quan. Nỗ lực xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức với tính chuyên môn, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao. Thực hiện nghiêm phê bình, tự phê bình gắn với công tác kiểm tra, giám sát Đảng. Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân chủ cơ quan, phát huy quyền dân chủ cán bộ, công chức tham gia xây dựng bộ máy, chương trình, kế hoạch công tác cơ quan, xây dựng khối Mặt trận - Đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Khối Mặt trận - Đoàn thể khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Cao Thị Thêm được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Việt giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và  bầu 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. 

Thu Hà

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016668
Số người trực tuyến
   Hiện có: 90   Khách