A+ A A-   
  11/06/2020 00:00        

BAN CHQS HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC CHUYÊN ĐỀ CHO SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

     Thực hiện Kế hoạch Công tác Đảng - Công tác Chính trị năm 2020, trong 02 ngày 10-11/6/2020, Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh tổ chức quán triệt các chuyên đề cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Đồng chí Thiếu tá Mẫu Tuyên Ngôn, Chính trị viên Ban CHQS huyện

quán triệt các nội dung trong Hội nghị

 

     Trong Kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1, các cán bộ, đảng viên và quân nhân chuyên nghiệp được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và các chuyên đề như: Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong Quân đội; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; Nâng cao cảnh giác, phát huy trách nhiệm của mọi quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng “Pháp luân công” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình hiện nay.

       Qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức đồng thời trang bị cho cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản về những vấn đề chính trị trong nước và thế giới, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giữ vững và huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

                                                                                             Lê Minh Bản

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 654947
Số người trực tuyến
   Hiện có: 23   Khách