A+ A A-   
  11/06/2020 00:00        

Thường trực HĐND huyện giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 06 tháng đầu năm 2020

     Ngày 11/6/2020, Thường trực HĐND huyện, 03 Ban HĐND huyện đã tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 06 tháng đầu năm 2020. Ông Cao Cường-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng 03 Ban HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 14 xã, thị trấn.

Ông Cao Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Trong 06 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 đợt khảo sát thực tế các công trình thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 05 năm 2021-2025 do 06 đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện.

     Công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 10, 11  HĐND huyện khóa XI được thực hiện theo đúng quy định của Luật; trong đó, chú ý đến việc thống nhất thực hiện trách nhiệm của từng cơ quan, ban ngành để chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp và đảm bảo cho kỳ họp diễn ra đúng thời gian quy định.

     Phối hợp với UBMTTQVN huyện, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 01 đợt; qua tiếp xúc các đại biểu báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội huyện nhà, báo cáo chương trình, kết quả kỳ họp thứ 9, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp 10, 11; đồng thời, tiếp nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp và đề nghị UBND huyện giải trình tại kỳ họp.

     Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện giám sát 01 nội dung thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 về chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016-2020 tại 05 đơn vị; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách khuyến nông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019; Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện giám sát 01 nội dung về việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện tại 04 đơn vị; giám sát qua báo cáo đối với 11 đơn vị. Sau các đợt giám sát, các Ban HĐND huyện đã ban hành kết luận giám sát, kiến nghị các ngành chức năng, địa phương giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

     Thường trực HĐND cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp với Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN cùng cấp để chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất phục vụ các kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp với BTT. UBMTQVN cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tại các thôn, tổ theo qui định. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã tại các thôn, có những vấn đề nổi cộm phát sinh, các đại biểu đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc, tạo tâm lý  thoải mái và tin tưởng trong nhân dân về hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã. Thường trực HĐND cấp xã tích cực đôn đốc, theo dõi UBND xã, các ngành, công chức… giải quyết kiến nghị của cử tri.

     Nhìn chung, Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát theo quy định; có ban hành kế hoạch giám sát; thực hiện đúng trình tự thủ tục để tổ chức giám sát, có thông báo kết quả giám sát, tích cực theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, chủ động đề nghị các Ban HĐND xã xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của từng ban.

     Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid thực hiện cách ly và giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND một số địa phương chưa thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành.

     Kết luận Hội nghị ông Cao Cường -  Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo:

     1. 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên một số hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã chưa thực hiện được; đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn triển khai hoạt động theo Kế hoạch năm 2020.

     2. Về đề xuất của Thường trực HĐND các xã, thị trấn về việc tổ chức Đoàn đi công tác, trao đổi học tập kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã:

     Thường trực HĐND huyện thống nhất chủ trương tổ chức Đoàn đi công tác, trao đổi học tập kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2015, thời gian dự kiến: vào quý IV năm 2020, thành phần: Thường trực HĐND huyện, 03 Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

     3. Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn nghiên cứu Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2020, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công để thực hiện theo đúng quy định.

Minh Tùng

 
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 662797
Số người trực tuyến
   Hiện có: 42   Khách