A+ A A-   
  12/08/2020 09:05        

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

          Ngày 06/8/2020, tại Hội trường UBND huyện, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo CCHC huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, đại diện các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả to lớn. Giai đoạn 2016-2017 đã có những chuyển biến tích cực tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, giai đoạn 2018, 2019 công tác CCHC có những đột phá chiến lược, nhận được sự quan tâm của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân. Bước đầu hình thành hệ thống chỉ đạo, điều hành quản lý xuyên suốt, hiện đại trong nội bộ từ cấp huyện đến cấp xã thông qua 3 hệ thống cốt lõi về công nghệ thông tin là Mạng truyền số liệu chuyên dùng, phần mềm E-Office và phần mềm Một cửa.

  UBND huyện liên tục có những sáng kiến trong CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tỉnh tiếp thu, ghi nhận và triển khai rộng rãi. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc trang thiết bị, trụ sở làm việc được nâng cấp, hoàn thiện, hỗ trợ đắc lực cho công tác CCHC, đưa công tác CCHC thực sự trở thành một động lực để phát triển xã hội.

Với sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị, xem CCHC là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, công tác CCHC của các năm 2016, 2017, 2018, 2019 đã được quan tâm, chỉ đạo đúng mức, tập trung đầu tư nguồn lực, đặc biệt là về con người, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin. Với những định hướng đúng đắn, từ loại Yếu năm 2015 năm 2016 UBND huyện vươn lên xếp loại Tốt, chỉ số 85,35%. Các năm tiếp theo chỉ số liên tục giữ vững xếp hạng tốt: năm 2017 đạt 89,75%, năm năm 2018 đạt 91,31%, năm 2019 đạt 92,08%.

Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020

Trong các năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong thời gian qua, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước của huyện đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến nền hành chính điện tử, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo để phát triển.

          Ngày 06/9/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh vinh dự được trao tặng giải thưởng cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc cùng với 12 cơ quan, đơn vị bạn trên cả nước: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT); Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;, Sở TT&TT thành phố Hải Phòng; Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh); Trung tâm Thông tin và Thống kê Bộ KH&CN; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế; Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đấu thầu, Cục quản lý đăng ký kinh doanh cùng thuộc Bộ KH&ĐT.

Tại hội nghị, ông Văn Ngọc Hường ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, người hoạt động không chuyên trách trên toàn huyện đã chung sức hoàn thành những nhiệm vụ lớn, phức tạp và áp lực cao, tất cả đều vì mục tiêu chung là hoàn thành kế hoạch CCHC của UBND huyện, phục vụ tốt nhất cho việc chỉ đạo, điều hành, cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong giai đoạn 2021 - 2030 toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, quyết tâm xây dựng nền hành chính huyện Khánh Vĩnh chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn, phong phú hơn của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhựt Hồng

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 999715
Số người trực tuyến
   Hiện có: 25   Khách