A+ A A-   
  04/12/2020 00:00        

Tin hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2020

           Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 22/6/2019 của HĐND huyện Khánh Vĩnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020; Kế hoạch số 05 /KH-HĐND ngày 13/01/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Khánh Vĩnh về hoạt động năm 2020. Trong năm, Ban Pháp chế HĐND huyện, ban hành 03 Quyết định thành lập Đoàn giám sát:

           Quyết định số 12/QĐ - HĐND ngày 26/03/2020 giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 65/NQ - HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND huyện về Chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016 – 2020 tại 05 đơn vị gồm: Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, UBND xã Khánh Bình, UBND xã Khánh Thượng; Quyết định số 107/QĐ - HĐND ngày 28/8/2020 về giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị  9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện tại 04 đơn vị gồm: Thanh tra huyện, UBND các xã: Khánh Hiệp, Sơn Thái, Khánh Thành; Quyết định số 152/QĐ-HĐND ngày 29/10/2020,  Giám sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác xét xử và thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2020 tại 04 đơn vị gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

                      

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại xã Khánh Hiệp về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

  

  Ảnh:Đoàn giám sát làm việc tại xã Khánh Thượng về Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực  

 

         Đoàn giám sát trực tiếp tại 13 cơ quan, đơn vị và giám sát qua báo cáo của 11 đơn vị, địa phương. Tại các buổi làm việc về nội dung được giám sát Đoàn giám sát đã đánh giá cao những việc làm được, nêu ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua giám sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND huyện; trong thời gian tới Ban tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện và kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                                                    Hồng Liên

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.793
Số người trực tuyến
   Hiện có: 55   Khách