A+ A A-   
  27/12/2020 19:39        

UBND HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

           Ngày 25/12, tại Hội trường Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2020; triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Đồng chí Mấu Văn Phi Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Văn Ngọc Hường - phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 14 xã, thị trấn và các đầu mối Tự vệ trong toàn huyện.

Đồng chí Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác quốc phòng quân sự năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể; các chính sách xã hội ngày càng được quan tâm; thế trận lòng dân từng bước được củng cố. Song , vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị xã hội, tình hình khai thác khoáng sản, lâm sản diễn ra ở một số địa phương, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống của cán bộ, nhân dân và LLVT huyện.

Năm 2020, UBND huyện triển khai tốt phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ cơ bản và một số giải pháp chủ yếu của Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nắm vững quan điểm, giải pháp cơ bản của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Chỉ đạo Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn kiện SSCĐ; tăng cường lực lượng trực, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các ngày lễ tết.

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh ở các cấp; tổ chức tập huấn, huấn luyện và hướng dẫn các đơn vị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng chống cháy, nổ, cứu sập, phòng chống dịch Covid-19. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đầu tư một phần kinh phí mua sắm trang bị vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu về dự Hội nghị đã thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, Đồng chí Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Năm 2020, huyện Khánh Vĩnh đã lãnh đạo triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nổi bật như hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, làm tốt công tác kiện toàn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tổ chức tập huấn, huấn luyện, điều chỉnh kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.  Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh năm 2021: Xác định tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục giáo dục đường lối chính sách của đảng, làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang về mọi mặt. Xây dựng trận địa lòng dân, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Các cấp uỷ Đảng phải xác định rõ và chịu trách nhiệm về công tác quốc phòng, quân sự ở ngành mình, địa phương mình. UBND từ huyện đến các xã, thị trấn cần triển khai cụ thể hoá kế hoạch, biện pháp trên từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, tập trung vào công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn…, kiểm tra chấn chỉnh thường xuyên, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên toàn huyện. Ban CHQS huyện tham mưu tốt cho Huyện ủy-UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 04 xã (Khánh Nam, Khánh Trung, Cầu Bà, Khánh Thành) sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, xã Khánh Nam diễn tập điểm, thực binh có bắn đạn hơi, thuốc nổ; diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Khánh Vĩnh, phát triển Đảng trong các lực lượng và trước mắt là nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, thực hiện các kế hoạch kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần. Gắn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phong trào phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội khác. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện làm tốt công tác hướng dẫn cơ sở, tham mưu đề xuất biện pháp lãnh đạo cho Thường vụ Huyện ủy sát với tình hình ở địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra./.

                                                                    Lê Minh Bản

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.546
Số người trực tuyến
   Hiện có: 60   Khách