A+ A A-   
  05/04/2022 08:21        

HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022

Sáng ngày 29/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.Đồng chí Mấu Văn Phi – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.Đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo, Ban CHQS và Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022luôn được sự chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến xã, thị trấn. Hội đồng NVQS từ huyện đến xã, thị trấn được kiện toàn đầy đủ, đúng thành phần theo luật định, thực hiện đúng chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác đăng ký NVQS được triển khai đúng trình tự, nội dung. Tổ chức đăng ký nam công dân 17 tuổi năm 2022: 374/40.019, đạt 0,93% so với dân số toàn huyện.

Công tác xét duyệt chính trị, đạo đức, chính sách miễn hoãn thực hiện NVQS.Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn trực tiếp quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác xét duyệt chính trị đạo đức, chính sách đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Việc thực hiện theo quy định xét duyệt tiêu chuẩn chính trị đạo đức theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT/BQP-BCA.

Trong quá trình thực hiện công tác xét duyệt đã gắn trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương như: Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục… Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tổng số công dântrong toàn huyện đưa vào xét duyệt chính trị, chính sách là: 1.609 công dân.

Công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Công an huyện tham mưu cho UBND, Hội đồng NVQS huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai khám sức khỏe NVQS năm 2022. Kết quả khám sức khỏe: Tổng số phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 là 415/417 công dân đạt tỉ lệ lên sân: 99,52%. Cụ thể:  Quân đội có 376 công dân; lên sân khám là 374 công dân đạt tỉ lệ 98,94%. Đạt sức khỏe loại 1, 2 và loại 3 là 189 công dân (gồm: loại 1 có 05 công dân; loại 2 có 82 công dân; loại 3 có 102 công dân) = 50,53%; không đạt sức khỏe loại 4, 5, 6 là 185 công dân = 49,47%. Công an: 41 công dân; lên sân khám là 41 công dân đạt tỉ lệ 100%. Đạt sức khỏe Loại 1 và 2 là 25 công dân = 60,97%; không đạt sức khỏe là 16 công dân = 39,03%.

Tổ chức Lễ giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, long trọng, an toàn, đúng quy định theo Hướng dẫn của cấp trên. Tham dự Lễ có lãnh đạo tỉnh Cấp ủy Đảng, chính quyền, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện, đại biểu cơ quan quân sự cấp trên, đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.Huyện Khánh Vĩnh giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo pháp lệnh nhà nước giao. Trong đó Quân đội: gồm 2 đầu mối đơn vị quân đội nhận quân: Trung đoàn BB143/Sư đoàn BB315/Quân khu 5:70 công dân; Tiểu đoàn BB460/Trung đoàn bộ binh 974/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà: 20 công dân và 03 đầu mối Công an nhận quân gồm:Công an  tỉnh là 16 công dân; K02/Bộ Công an: 04 công dân; C10/Bộ Công an: 02 công dân.

          Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũtrongnăm tới và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắctrong Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Văn Ngọc Hường Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyệnyêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

          Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Thường xuyên kiện toàn đầy đủ thành phần Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng thành viên bảo đảm đủ sức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo. Có sự phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân có chất lượng; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong tuyển quân.

          Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ và nhân dân hiểu rõ về Luật nghĩa vụ quân sự, về trách nhiệm quyền lợi, nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tổ chức tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, triển khai thực hiện đầy đủ các bước đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là thực hiện theo phương thức làm tròn khâu trong tuyển quân, thực hiện phương châm “tuyển người nào, chắc người đó” trách nhiệm chính thuộc về UBND các xã, thị trấn.

          Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng trình tự thủ tục đăng ký, rà soát quản lý thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ đúng luật định. Tiến hành bước quản lý thực lực, tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách đúng nguyên tắc, dân chủ, công bằng, công khai, không bỏ sót thực lực, đúng người, đúng luật. Sau xét duyệt chính trị - chính sách lập danh sách những công dân đủ tiêu chuẩn tổng hợp báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sau trúng tuyển phải đề nghị rút lệnh.

Thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS và Tổ kiểm tra sơ tuyển sức khỏe với đầy đủ các thành phần, đúng luật định, tiến hành bước sơ tuyển sức khỏe ban đầu, xem xét sàng lọc những công dân nam không đủ tiêu chuẩn sức khỏe báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự. Giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã tổ chức đưa nam công dân lên khám sức khỏe với số lượng và chất lượng cao nhất; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu sức khỏe, bệnh án…để khám tuyển Nghĩa vụ quân sự, tránh khám thay. Tuyệt đối Không để những công dân vi phạm pháp luật, lý lịch không rõ ràng, quan hệ xã hội phức tạp chưa được xác minh kết luận, không đủ sức khỏe vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội. Đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách và gia đình có quân nhân đang tại ngũ, tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương phải đảm bảo trang trọng; hỗ trợ, giải quyết việc làm cho quân nhân khi xuất ngũ về địa phương.

Song song với công tác tuyên truyền giáo dục, cần có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai trong tuyển quân, tránh khiếu kiện, thắc mắc gây dư luận không tốt trong nhân dân. Chú trọng tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa có việc làm ổn định, có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội để giảm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quân đội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở. Các xã, thị trấn phải chuẩn bị tốt nguồn phát triển đảng viên trong tuyển quân, phấn đấu mỗi xã, thị trấn có 01 đảng viên nhập ngũ hằng năm, nhằm nâng cao tỉ lệ đảng viên trong đơn vị dự bị động viên của huyện theo chỉ tiêu trên giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

                                                          Lê Minh Bản

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.945
Số người trực tuyến
   Hiện có: 57   Khách