A+ A A-   
  24/05/2022 15:37        

V/v triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua cổng DVCQD có kết nối với CSDLQG về dân cư

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.575
Số người trực tuyến
   Hiện có: 46   Khách