A+ A A-   
  06/06/2022 08:10        

Huyện Khánh Vĩnh bảo đảm hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đúng pháp luật

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm, giải quyết các nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Tin lành và Công giáo. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tương đối ổn định, các tín đồ cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Khánh Vĩnh là một trong hai huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa tiếp giáp với đồng bằng, Đông giáp huyện Diên Khánh, Tây giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng, Nam giáp huyện Khánh Sơn, Bắc giáp huyện Ninh Hoà và tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện 1.167km2, tổng dân số trên 40 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc Raglai chiếm hơn 50% dân số của toàn huyện. Trên địa bàn huyện hiện nay có 3 tôn giáo lớn là Tin Lành, Công giáo và Phật giáo với số lượng tín đồ khoảng 14.000 người.

Trong các năm qua đồng bào các tôn giáo chấp hành đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần của địa phương theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Nhìn chung tình hình hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn huyện chủ yếu là hình thức thờ thành Hoàng làng, miếu Bà, miếu Tiền Hiền. Người dân có phong tục thờ  cúng tổ tiên. Một số cơ sở buôn bán lập bàn Thờ Thần tài để cầu mong được nhiều may mắn trong buôn bán và làm ăn. Các cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chăm lo đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Trên địa bàn huyện có 03 Miếu Thờ. Trong đó, Khánh Đông có 01 Miếu Thờ Thành Hoàng Làng, có 01 Miếu Thờ Tiền Hiền và Sông Cầu có 01 Miếu Thờ Bà. Các xã cũng đã thành lập Ban Trị sự để quản lý các hoạt động lễ hội và nghi lễ cúng tế của các miếu. Nhìn chung, hoạt động các tín ngưỡng ở địa phương ổn định, các hoạt động lễ hội, lễ nghi của tín ngưỡng tuân thủ các qui định của pháp luật đảm bảo được tình hình an ninh, trật tự.

Về tôn giáo, trên địa bàn huyện có 03 tôn giáo có số lượng tín đồ lớn với tổng số tín đồ là 1.519 người. Trong đó, lớn nhất là Tin Lành (8.236 người chiếm 60,92%), Công giáo (4.308 người chiếm 31,87%), Phật giáo (970 người chiếm 7,18%) và Cao Đài (05 người chiếm 0,04%). Toàn huyện có 22 chức sắc tôn giáo (Phật giáo 12, Công giáo 6, Tin Lành 4). Ngoài ra, đạo Tin Lành còn có 11 truyền đạo tình nguyện. Có 03 tổ chức tôn giáo cấp huyện (Chi hội Tin Lành Khánh Vĩnh, Giáo xứ Khánh Vĩnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Khánh Vĩnh); 05 cơ sở tôn giáo (Nhà thờ Tin Lành Cầu Bà, Nhà thờ Công giáo Khánh Vĩnh, Chùa Phật giáo Khánh Vĩnh, Tu viện Tánh Minh, Chùa Kỳ viên Khánh Phú) đã được nhà nước công nhận. Ngoài ra còn có 20 Điểm sinh hoạt tôn giáo (Tin Lành 11, Công giáo 02, Phật giáo 07), trong đó đã đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 10 (Tin Lành 08, Công giáo 02, Phật giáo 07).

Đối với công tác từ thiện, tất cả các hoạt động từ thiện liên quan đến tôn giáo khi triển khai đều đăng ký và được UBND huyện chấp thuận trước khi triển khai. Trong năm 2022, UBND huyện đã chấp thuận 05 đoàn từ thiện liên quan đến tôn giáo tặng quà cho người dân. Quà từ thiện chủ yếu là gạo, gia vị, dầu ăn.

Nhìn chung, trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đất đai cơ sở tôn giáo được Đảng bộ và chính quyền huyện quán triệt thực hiện có hiệu quả, đồng bộ và thống nhất. Công tác phối hợp giải quyết vấn đề tôn giáo giữa các cơ quan liên quan và các địa phương, đơn vị có đông đồng bào tôn giáo cơ bản đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tuân thủ đúng pháp luật, tôn trọng chính quyền. Đặc biệt là trong quá trình tuyên truyền đến tín đồ của các tổ chức tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ, của tỉnh và các cấp chính quyền để góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đất đai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các tổ chức tôn giáo cơ bản được quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả, đúng  mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo được các cá nhân triển khai thực hiện xây dựng Nhà kho, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.... Sau khi triển khai xây dựng xong thì thực hiện chuyển nhượng cho các chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo để sử dụng vào mục đích tôn giáo, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện cũng như các địa phương trên địa bàn huyện. Một số tổ chức tôn giáo cơ sở chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định, nhưng đã tự ý đầu tư xây dựng cơ sở tôn giáo trên đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo. Do đó các tổ chức tôn giáo đã tự ý đầu tư xây dựng trái phép cơ sở tôn giáo và sử dụng đất sai mục đích, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian đến, để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra đúng quy định của pháp luật, huyện Khánh Vĩnh sẽ thường xuyên phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã có đồng bào theo tôn giáo sinh sống. Đối với các nhóm tôn giáo mới hình thành, yêu cầu người đại diện nhóm thực hiện việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định của Nhà nước; ký cam kết không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Chỉ đạo các xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo nắm rõ và cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực, các phần tử lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vào các mục đích mê tín dị đoan để trục lợi.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh cơ bản ổn định, nền nếp, tuân thủ pháp luật. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sinh hoạt tôn giáo đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Ban Dân tộc – HĐND huyện giám sát công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại thị trấn Khánh Vĩnh

 

Ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện, thăm hỏi và tặng quà cho Nhà thờ Khánh Vĩnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2022

 

Ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu chào mừng nhân dịp Đại lễ phật đản năm 2022

 

Đức Khôi

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.265
Số người trực tuyến
   Hiện có: 28   Khách