A+ A A-   
  06/06/2022 08:55        

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

          Ngày 01/6/2022 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang ở 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Trí - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Trí - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Báo cáo viên Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Bá Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt những quan điểm mới của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TW và quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp của định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TW.

 

Đồng chí Huỳnh Bá Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt tại Hội nghị

          Thông qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang ở các cơ quan, đơn vị nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                  Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.456
Số người trực tuyến
   Hiện có: 67   Khách