A+ A A-   
  05/07/2022 10:13        

ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG THÁI ĐẠI NGỌC –ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,TƯ LỆNH QUÂN KHU 5 ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN KHÁNH VĨNH

Sáng ngày 28/6, đồng chí Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm và làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Khánh Vĩnh. Sau khi nghe đồng chí Văn Ngọc Hường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của huyện. Đồng chí Thái Đại Ngọc đã kịp thời biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế; chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo và công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 

Đồng chí Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chụp hình cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện

Cùng với nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế thì cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí kiểm tra công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường, động viên và công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện. Đồng thờiđồng chí đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại xã Giang Ly, huyện khánh Vĩnh.

         

 

Đồng chí Trung tướng Thái Đại Ngọc kiểm tra kho quân trang dự trữsẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS huyện

          Qua chuyến thăm đồng chí yêu cầu cấp ủy và chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân. Phải sâu sát, gần gũi, chăm lo cho đời sống của nhân dân, thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Bác Hồ đã dạy, mọi chủ trương, giải pháp, chính sách của địa phương đều vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đối với LLVT huyện cần phải tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự điạ phương, phối hợp với các lược lượng làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Cùng với hệ thống chính trị chăm lo cho đời sống nhân dân, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng “thế trận long dân” vững mạnh.

 

                                                                   Lê Minh Bản

 

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.570
Số người trực tuyến
   Hiện có: 52   Khách