A+ A A-   
  29/08/2022 14:14        

UBND Xã Khánh Bình tổ chức kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Ngày 23/8/2022, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đến dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Cường, Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí Phan Đình Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã- Trưởng ban chỉ đạo về an ninh tổ quốc và cùng toàn thể cán bộ công chức, trưởng phó Ban ngành đoàn thể, Trưởng thôn và đại diện mỗi thôn 4 công dân.

Sau ngày giải phóng miền nam 30/4/1975, lực lượng công an đã sớm tham mưu với Đảng, Nhà nước thông qua các phong trào vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong toàn quốc thành phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”. Từ đó công an các cấp đã phối hợp với UBMT tổ quốc, các ngành các cấp tham mưu cho Đảng tổ chức vận động Nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại thôn, xóm địa phương mình sinh sống.

 

        Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Công an xã Khánh Bình đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BCA-V28, ngày 11/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 24/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số 20/KH-TU, ngày 20/11/2006 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi”. Đồng thời kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảng ủy, UBND xã Khánh Bình đã chị đạo và tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”. UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ; trong đó có đề án phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Chương trình hành động phòng chống ma túy; Nghị quyết số 32 của Chính phủ về giữ gìn TTANGT đến từng cán bộ, đông đảo tầng lớp nhân dân địa phương tham gia với mục đích nhầm nâng cao nhận thức, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn TTXH phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Các cá nhân được khen thưởng tại Lễ Kỷ niệm

 

Nguyễn Hữu Mùi

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.951
Số người trực tuyến
   Hiện có: 53   Khách