Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức tuyên truyền pháp luật năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác hội năm 2022, trong tháng 5 vừa qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp cùng Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 07 buổi Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 370 người là cán bộ hội viên, nông dân, thành viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”trên địa bàn huyện.
Phòng Tư pháp: Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
Thực hiện Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngày 27/12/2019, Đoàn Kiểm tra do ông Phạm Quốc Đạt – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Tư pháp huyện về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện. Niên độ kiểm tra từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh khánh hòa kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Khánh Vĩnh
Sáng ngày 05/12/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Thanh Vân - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện uỷ Khánh Vĩnh về thực hiện QCDC ở cơ sở.
Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Hoạt động hòa giải ở cơ sở giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Một mặt, nó giúp cho người dân tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho già làng, trưởng thôn, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện Khánh Vĩnh năm 2019
Trong khuôn khổ Kế hoạch số 2143/STP-PBGDPL ngày 30/7/2019 của Sở Tư pháp. Ngày 13/8, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 80 đại biểu là Già làng, Trưởng thôn, Hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn của huyện Khánh Vĩnh.
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, chiều ngày 08/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật năm cho hơn 50 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Tư pháp đã tham dự buổi sinh hoạt.
Huyện Khánh Vĩnh phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2019
Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vÀ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngÀy 25 tháng 5 năm 2017 về ban hÀnh Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hÀnh pháp luật đối với cán bộ vÀ nhân dân địa phương, sáng ngÀy 11/10/2019, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2019 tại UBND thị trấn Khánh Vĩnh.
Huyện Khánh Vĩnh: Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh ban hành Công văn số 2694/UBND-NC về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông quatại kỳ họp thứ7, Quốc hội khóaXIVvà một số nhiệm vụ trọng tâmtrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
Huyện Khánh Vĩnh sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII lÀ kết tinh trí tuệ của toÀn Đảng, toÀn dân, toÀn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toÀn diện đất nước. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thi hành và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/5/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013. Việc sơ kết được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế. Nội dung sơ kết bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc Hội về hướng dẫn thi hành một số điểm của Hiến pháp 2013; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rÀ soát, ban hÀnh văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp vÀ việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hÀnh Hiến pháp.
Giới thiệu các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Kỳ 1)
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 luật, gồm: Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Sau đây là những nội dung cơ bản của các Luật:
|<<    <   
[1]23456
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.777
Số người trực tuyến
   Hiện có: 49   Khách