Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh. Xem tại đây: 544_sua..pdf
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi quý I/2019
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi quý I/2019 Xem tại đây: 222-TCKH.signed.pdf Xem tại đây: Quy I.xls Xem tại đây: Thuyet minh thuc hien du toan.pdf
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:50.signed (1).pdf
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi năm 2018
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi năm 2018 Xem tại đây:cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi năm 2018.pdf
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi năm 2018
Cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi năm 2018 Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018 Xem tại đây:19-TCKH.signed.pdf Xem tại đây:VB kem CV 19.doc; Phu luc kem Cv 19.xls
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2018
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2018 Xem tại đây:20181016081125.pdf
cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi quý III/2018
cung cấp hồ sơ công khai dự toán thu chi quý III/2018 Xem tại đây:593-TCKH.signed.pdf
cung cấp hồ sơ công khai quyết toán năm 2017 và dự toán thu chi quý II /2018
cung cấp hồ sơ công khai quyết toán năm 2017 vÀ dự toán thu chi quý II /2018 Xem tại đây:591-TCKH.signed.pdf, danh sach KKTSTN 2018.xls
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2018
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2018 Xem tại đây:Thuyet minh kem Cv 593.pdf
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2018
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2018.
Công khai dự toán ngân sách năm 2017
Công khai dự toán ngân sách 2017
Công khai dự toán ngân sách năm 2018
Công khai dự toán ngân sách năm 2018
Công khai dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2017
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh công khai dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2017.
Công khai dự toán ngân sách năm 2018
Công khai dự toán ngân sách năm 2018: 05 cong khai du toan ngan sach.signed.pdf
Công khai dự toán ngân sách quý I và 6 tháng đầu năm 2017
Công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 662360
Số người trực tuyến
   Hiện có: 23   Khách