Chứng thư số chuyên dùng
Trình điều khiển thiết bị lưu khóa Xem tại đây:Driver Thiet bi VGCA-01.rar
Chứng thư số chuyên dùng
Phần mềm ký số vSignPDF Xem tại đây:vSign PDF Release.rar
Bộ Công cụ cài đặt sử dụng ký số trên phần mềm E-office
Bộ Công cụ cÀi đặt sử dụng ký số trên phần mềm E-office. Tải tại đây: Tich hop CKS-Install.rar
Bộ phần mềm Nitro
Bộ phần mềm Nitro. Tải tại đây: Nitro.rar
Các mẫu về Chứng thư số chuyên dùng
1. Quyết định về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, NhÀ nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tải tại đây. 2. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây. 3. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây. 4. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây. 5. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây. 6. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây. 7. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây. 8. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây. 9. Danh sách đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây. 10. Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây. 11. Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số. Tải tại đây. 12. Biên bản bÀn giao quản lý chứng thư số. Tải tại đây. 13. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 628500
Số người trực tuyến
   Hiện có: 21   Khách